Skolestatus 2019

Otte nedlæggelser, 14 sammenlægninger og op til 15 afdelinger, der bliver selvstændige. Det er nogle af ændringerne til næste skoleår, viser Folkeskolens årlige gennemgang af de kommunale skolestrukturer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærere og skoleledere: Fornuftigt at tage sammenlagte skoler  op til revision

To skoler nedlægges

Norddjurs nedlægger Mølleskolen ved Grenaa, og Herning nedlægger Skolen på Sønderager.

14 skoler lægges sammen

Norddjurs lægger otte skoler sammen til tre skoler fordelt på i alt ni matrikler, da den ene skole allerede består af to afdelinger. Også 10. Klasse Center Djursland mister sin selvstændighed, da centret overdrages til uddannelsesaktøren Viden Djurs. Roskilde lægger fire skoler sammen parvis, og i Herning lægges Hammerum Skole og Gjellerupskolen sammen. Her bliver der dog kun tale om en skole på to matrikler, indtil eleverne samles i den nybyggede Lindebjergskolen til januar.

15 afdelinger bliver selvstændige

Halsnæs nedlægger specialskolen Bøgebjergskolen under Hundested Skole. Eleverne skifter til det nye specialtilbud Lillebjerg Skole, mens Hundested Skole fortsætter på én matrikel. Samtidig deles Arresø Skole op i de oprindelige skoler i Magleblik og Ølsted. I Odsherred bliver afdelingerne Højby og Vig under henholdsvis Nordskolen og Sydskolen selvstændige. De to moderskoler fortsætter med flere matrikler. På Lolland bliver to skoler formentlig til syv selvstændige skoler, hvoraf de fem får hver én matrikel. I Haderslev bliver to skoler opdelt i skoler fra 0. til 6. klasse og skoler fra 7. til 9. klasse, så de to skoler bliver til fire. Beslutningen er blevet truffet af byrådet i denne uge. Samlet set bliver 15 afdelinger således til selvstændige skoler.

Seks afdelinger nedlægges

Enten til august eller i løbet af det kommende skoleår mister fem skoler i alt seks afdelinger. Fire af dem skyldes, at en anden afdeling på skolen er blevet bygget ud til at rumme flere elever. I nogle tilfælde har det været planen at samle skolerne siden sammenlægningen. Der kan komme en nedlæggelse mere, hvis politikerne på Lolland i juni beslutter at lukke Dannelunde under Vestskolen.

Det går også den anden vej. I Herning genåbner Holtbjergskolen, der blev nedlagt i 2015, som afdeling under Herningsholmskolen, og Brændgårdskolen overtager en talentklasserække i idræt og musik fra Skolen på Sønderager og bliver dermed til en skole på to matrikler.

En ny folkeskole

København åbner en ny skole på Sluseholmen. Skolen bygges op nedefra og får i første omgang til huse i pavilloner, indtil den nybyggede skole står klar ved årsskiftet 2023/2024.

To nye specialskoler

Hørsholm og Halsnæs åbner hver en specialskole.

Kilde: Lærerkredsene i DLF.