Debat

Kandidatuddannelse til lærer – god ide!

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er godt, at der nu er kommet en ny mulighed for, at læreruddannelsen bliver til en kandidatuddannelse. Det er der flere grunde til:

Det vil være et løft af professionen.

En kandidatuddannelse er forskningsbaseret, og en kandidat i didaktik vil altså dels have høj viden om undervisning i fagene, dels have dybt kendskab til, hvordan vi bedst udvikler. Forskningsbasering betyder ikke »evidensbaseret«. Vi kan ikke tage forskning som på eksempelvis medicinfeltet og sige: »Det virker« og »det virker ikke«. Vi skal basere uddannelsen på pædagogisk forskning, som har en helt anden tilgang.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Professionens praksis vil hvile på et bedre teoretisk fundament. Både teori og praksis skal styrkes i en kandidatuddannelse. Under uddannelsen skal teorier prøves i praksis, og praksis skal analyseres på baggrund af forskning. En lærer tager hundredvis af valg i hver eneste lektion. Et stærkere teoretisk fundament ind i praksis vil kvalificere og styrke læreren i de mange valg, hun ta-ger. Den finske læreruddannelse er en femårig uddannelse til kandidat - og den hænger meget stærkt sammen med praksis. Der er ingen automatik i, at en uddannelse bliver »ren teori«, fordi universitetet skal tage sig af den. Tænk for eksempel på medicinstudiet.

Grunduddannelse og videreudvikling vil være i hænderne på professionen selv. Det bliver læreruddannede, som underviser lærerstuderende, når lærere uddannes til kandidater. Som det er nu, skal man være kandidatuddannet for at undervise lærerstuderende på professionsbacheloruddannelsen, og det er der ingen lærere, der er. Med et kandidatstudium vil vores fremtidige kollegaer blive undervist af andre kandidater i didaktik, som har praksiserfaring som lærere og er videreuddannet til ph.d.

En kandidatuddannet profession vil have grundlag for større selvstændighed og professionelt råderum. Smarte koncepter, målstyring med mere vil ikke få så meget medvind. Lærere vil få større selvtillid i deres professionelle kunnen og føle sig mere sikre i vurderinger af, hvad der bedst gavner undervisningen. Dermed kan de bedre holde modefænomenerne fra døren.

En kandidatuddannelse vil medføre en højere anerkendelse. Det ser vi i lande, hvor læreruddannelsen er en kandidatuddannelse. I Finland er professionen så anerkendt og så populær, at kun hvert tiende ansøger til uddannelsen bliver optaget, og i Singapore har man helt forstået OECD's anbefaling om, at lærere ikke skal undervise meget, men undervise godt i hver eneste lektion. Undervisningsministeren fra Singapore, hvor lærere er kandidatuddannede, sagde forleden på »Summit on the Teaching Profession« i Helsinki: »Vores lærere skal undervise mindre, for at vores elever kan lære mere«.