Underviser: Kendskabet til de studerende er gået fløjten

Den nye læreruddannelse er sammensat af alt for mange moduler, som 
fører til forvirring og mangel på progression. Ændringer kan være på vej, 
fortæller formand for professionshøjskolernes egen arbejdsgruppe, 
der netop nu kigger på uddannelsen.

Publiceret

Antallet af prøver eksploderet

På den nye læreruddannelse vælter de studerende sig i prøver.Ifølge uddannelsesdirektør på UCC Tove Hvid Persson har indførelsenaf kompetencemål oven i de eksisterende prøver resulteret i enfordobling af antallet af prøver på uddannelsen. »Det er en skidtudvikling, og det er helt skørt, at vi skal bruge kræfter på allede prøver. Vi kunne godt ønske os, at uddannelsen alene blevreguleret af kompetencemålsprøverne«. En reducering vil ifølge ToveHvid Persson kræve en politisk beslutning.

En uddannelse fuld af moduler

Modulerne skulle gøre uddannelsen mere fleksibel, ved at destuderende fik et stort antal moduler at vælge mellem til at tonederes egen personlige profil. De studerende har mulighed for attage moduler på andre professionshøjskoler og universiteter.Modulerne skal kunne stå alene og tages i vilkårlig rækkefølge.Nogle moduler er dog fælles for alle studerende.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læreruddannelsen har aldrig været mere fleksibel. Med den nye læreruddannelse kan de studerende nemlig i uvilkårlig rækkefølge vælge mellem en bred palet af kortere moduler, der toner deres personlige profil i den retning, de hver især ønsker det.

De mange moduler har dog bragt store udfordringer med sig, fortæller underviser i pædagogik på blandt andet UCC Sten Larsen.

»Moduliseringen er lig atomisering. Tager du eksempelvis mit område, er det nu delt op i fire moduler, hvor det før var samlet i ét«.

Tidligere havde de studerende samme underviser hele vejen gennem faget, men nu skifter de, hver gang de påbegynder et nyt modul, selvom det er inden for samme fag.

»Hvor bliver underviserens kendskab til de studerende så af? Jeg skal kende de studerende gennem en periode for at kunne presse dem på de rigtige steder, og det går simpelthen fløjten med de her moduler. Og rent indholdsmæssigt er det svært at holde en rød tråd«, fortæller Sten Larsen.

Det betyder ifølge Sten Larsen, at det bliver vanskeligt at nå frem til noget meningsfyldt i undervisningen, da han har vanskeligt ved at binde undervisningen sammen.

»Hvad diskuterede vi sidste gang? Hvad kan vi nå frem til inden næste uge? Sådan nogle spørgsmål forsvinder, når progressionen og kontinuiteten fordamper«.

Ny modulløsning på trapperne på UCC

Tove Hvid Persson fortæller, at meldingerne i arbejdsgruppen går på, at modulerne har ført til for stor valgfrihed og for lidt kontinuitet og progression. Hun fortæller, at UCC derfor har planer om at ændre måden, modulerne håndteres på.

»Vi bliver nødt til at styre noget mere ved at rammesætte nogle læringsforløb for de studerende, hvor de kan komme i dybden, og hvor de ikke hele tiden får nye undervisere og medstuderende«.

Tove Hvid Persson peger på, at nogle af læreruddannelserne med succes har tilbudt pakkeløsninger, hvor de studerende følger samme forløb de første to år.

»Her har de et fast team af undervisere, der kender deres navne og læring, og selvom man går fra ét modul til et andet, fortsætter man samarbejdet med underviserne og de andre studerende. Det bør vi nok gøre til den almindelige praksis«, forklarer hun.

Powered by Labrador CMS