Forskning

Forsker: 
»Man er nødt til at gå ud fra, at it ikke virker«

Lærere fralægger sig det faglige ansvar for undervisningen, når it udråbes til modstander. Læreruddannelsen skal ruste dem til at tænke i løsninger og justering af undervisningen, viser en ny ph.d.

Publiceret
Læreruddannelsen har et stort ansvar for at klæde lærerne på til den digitale undervisning og gøre dem til problemløsere, der accepterer, at it-udfordringer er et grundvilkår, skriver Simon Skov Fougt blandt andet i sin ph.d.-afhandling.

Fagligt netværk: It iundervisningen

Nyheder, blogs og indlæg om it i 
undervisningen, it-didaktik,gadgets og erfaringer fra lærer til lærer.

10.196 følgere.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er en del af et opdateret fagsyn, at man som lærer er klar til at indrette undervisningen efter, at it driller. Desværre er det en kompetence, for få lærere besidder. Sådan lyder det fra cand.pæd. Simon Skov Fougt, som den 14. marts på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse forsvarede sin ph.d.-afhandling om læreres tilgang til it i fagene. Afhandlingen har titlen »Lærerens scenariekompetence: Et mixed methods-studie af lærerkompetenceudvikling i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed og it«.

»Der mangler forståelse for, hvad it er for en størrelse. Man bliver nødt til at gå til it med den forudsætning, at det ikke virker. Det er en illusion at tro på, at skolerne nogensinde får it-systemer, der fungerer perfekt«, siger han.

»Derfor er det en faglig kernekompetence at kunne problemløse og procesmanøvrere, for når man bruger it i sin undervisning, medfører det en eller anden grad af kaos«.

Planlægning og udførelse smelter sammen


Simon Skov Fougt har i sin forskning fulgt 17 dansklærere i udskolingen, og her har han observeret, at det kniber med lærernes »scenariekompetence« forstået som evnen til at planlægge en undervisningssituation, justere den løbende i udførelsen og efterfølgende evaluere.

»Undervisning er en vekselvirkning mellem planlægning, udførelse, evaluering og løbende justering, hvor lærerne konstant skal forholde sig til faktisk udførelse i forhold til læringsmæssige mål. Det gælder også i forhold til it«, forklarer han.

Her har den tidligere dansklærer og nuværende underviser på læreruddannelsen ved Metropol i arbejdet med sin ph.d. kunnet se, at it ofte bliver omtalt som en modstander af lærerne.

»Og så fralægger alt for mange lærere sig det faglige ansvar for undervisningen i stedet for at anse både glæder og sorger ved den digitale undervisning som en integreret del af deres fag«, siger Simon Skov Fougt.

Skal ikke være tekniske eksperter

Han understreger, at lærerne ikke skal være it-eksperter, men de skal lære af udfordringerne og forberede sig på eventuelle problemer. Desuden pointerer forskeren, at selvom it er en uundgåe­lig del af en opdateret fagforståelse, skal det kun bruges, når det er relevant.

»Læreren skal vurdere, hvad det er, hun vil fagligt, og indgår it i den bedste faglige løsning, så skal det bruges, og så må man forberede sig på eventuelle udfordringer. Her har læreruddannelsen et stort ansvar for at klæde lærerne på til det«, siger Simon Skov Fougt.