Læreren som personlighed

Lærerstuderende skal til eksamen i, hvorfor de vil være lærere, foreslår professor i pædagogik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den aktuelle debat om en ny læreruddannelse får ikke fat i det væsentligste, mener Per Fibæk Laursen, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Nemlig spørgsmålet om, hvordan de studerende udvikler de personlige kompetencer, der er så afgørende for, om de får et tilfredsstillende liv som lærer indfølingsevne, imødekommenhed, respektfuldhed, venlighed, engagement, nærvær, varme.

Per Fibæk ved, hvor vigtige de personlige kompetencer er i lærerarbejdet, for han har akkurat studeret 30 lærere, der har ry for at være fremragende til deres fag, og de peger på, at det væsentligste spørgsmål i læreruddannelsen er: Hvorfor vil jeg være lærer?

Derfor foreslår professoren, selv tidligere seminarielærer, at personlige kompetencer bliver en obligatorisk del af de pædagogiske fag, der leder frem mod en eksamensopgave, hvor den studerende redegør for, hvorfor han vil være lærer, og hvad hans værdigrundlag som lærer er.

»Værdigrundlaget vil være forskelligt fra person til person. Pointen er netop, at det er noget, som man personligt synes er vigtigt og vedkommende«, siger Per Fibæk.

Hvis han eksempelvis selv skulle være lærer i folkeskolen, ville han formulere et værdigrundlag, som havde nysgerrighed som et nøgleord. Han ville pleje børnenes nysgerrighed, fordi han tror på, at nysgerrighed fører til viden og forståelse.

Værdierne skal sidde på rygmarven

En lærer, der har sit faglige værdigrundlag på rygmarven og lever, handler og arbejder efter det, kalder Fibæk en autentisk lærer.

At blive en autentisk lærer er vejen til »at få et lykkeligt lærerliv, hvis man skal sige det lidt højtideligt«.

Det første skridt er altså overhovedet at få afklaret sit eget værdigrundlag, og dér kan også praktikken være en hjælp.

»Den feedback, som de studerende får i dag fra deres praktiklærere, er mest, om du valgte den rette undervisningsform og metode, om du foretog et rigtigt udvalg af indhold og hjælpemidler og så videre«.

»Men den personlige dimension hvordan havde du det egentlig selv med det, havde du dig selv med i det det kommer man ikke så tit ind på. Det skulle man gøre mere ud af få de studerende til at analysere deres personlige erfaringer med at undervise«.

En rapport fra Zahles Seminarium om erfaringer med praktikken viser netop, fortæller Fibæk, at de studerende er meget optagede af et karakteristisk misforhold mellem det, de oplever er nødvendigt for at fungere i skolen, og så deres egne personlige idealer.

»De oplever, at det er nødvendigt at være forholdsvis autoritær og skælde ud for at få timerne til at fungere i skolen, mens de har personlige idealer om at være imødekommende og positive og venlige og lade eleverne regulere og styre sig selv«.

Den problemstilling får de studerende ikke bearbejdet tilstrækkeligt i den nuværende læreruddannelse.

»Og hvis man bliver ved med at opleve, at der er et misforhold mellem det, man egentlig gerne vil og tror på, og det, man føler, så fører det til mangel på autenticitet, til en kunstig lærerrolle, der i længden kan føre til udbrændthed«.

Det personlige er en kernefaglighed

Per Fibæk Laursen anser de personlige kompetencer som så grundlæggende for en moderne læreruddannelse, at han argumenterer for at udvide den klassiske treklang pædagogik-praktik-fag med netop personlige færdigheder, så læreruddannelsens kernefaglighed fremover er defineret som en fireklang.

Zahle-rapporten viser, at selv et stykke henne i læreruddannelsen er 50 procent af de studerende stadig i tvivl om, hvorvidt de skal være lærere.

»Det understreger vigtigheden af, at man arbejder med at afklare det. Det er ikke en selvfølge, at fordi man vælger en læreruddannelse, så har man også en dyb overbevisning om, at man skal være lærer, og hvorfor og hvordan«.

Det må uddannelsen hjælpe de studerende med at finde ud af undervejs. Nogle vil så indse, at lærerjobbet ikke er noget for dem, og skifte studium, andre vil finde ud af, at det lige er dem.

»Det kalder jeg at være autentisk. At være autentisk er at definere sit værdi­grundlag og handle i overensstemmelse med det«.

Mange har spurgt Fibæk mens han har arbejdet med bogen om han nu ikke bare stiller nye krav til lærerne og belaster dem yderligere, men han mener tværtom.

»Det er meningsfuldt at handle i overensstemmelse med det, man tror på. Det hjælper en til at overkomme vanskeligheder og belastninger og hjælper en til at holde energien oppe på lang sigt. Autenticitet er på mange måder modsætningen til udbrændthed«.

Det er på tide, at lærernes grunduddannelse tilgodeser, at undervisning af børn kræver en personlig indsats, som rækker ud over det rent tekniske hånde­lag, mener Per Fibæk Laursen.

Undersøgelsen »Fungerer læreruddannelsen?« fra 1989 af Bo Jacobsen viser, at lærerne allerede dengang vurderede personlige kompetence som noget af det vigtigste for overhovedet at bestride jobbet.

jvolsen@dlf.org

Den autentiske lærer

»Efter at have observeret og interviewet en af de 30 lærere satte jeg mig ud i min bil og skrev i min notesbog: Dette er det mest livsbekræftende projekt, jeg nogen sinde har lavet«, skriver professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Per Fibæk Laursen i sin nye bog, der udkommer på Gyldendal den 12. februar.

Bogen hedder »Den autentiske lærer. Bliv en god og effektiv underviser hvis du vil«. Fibæk har studeret 30 sjællandske lærere, som har ry for at være fremragende til deres fag. Han har fundet ud af, at det, der gør dem særligt dygtige, er personlige egenskaber som venlighed, imødekommenhed, respektfuldhed, engagement, varme. Og først og fremmest: De synes selv, at de har det som fisk i vandet. De kan lide det, de gør.

Folkeskolen bragte den 17. april 2003 et interview med Per Fibæk om den autentiske lærer. Det findes på www.folkeskolen.dk

Skriv »en rigtig lærer« i søgefeltet.

Powered by Labrador CMS