Anmeldelse

Godt i gang med co-teaching

Hvis inklusion er spørgsmålet, er co-teaching så et svar?

I antologien gives læseren en nuanceret introduktion til co-teaching, både teoretisk og praktisk. Og så kan kapitlerne læses uafhængigt af hinanden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”I dag handler det ikke længere om at passe ind, men om at have det godt og være en del af fællesskabet!” Ordene, det er svært at være uenig i, er professor Marilyn Friends og falder på en konference om co-teaching for et par måneder siden. Førnævnte må betegnes som en ”ekspert” inden for området og fremstår desuden som en karismatisk og knivskarp formidler, hvis man spørger undertegnede.

Fakta:

Titel: Godt i gang med co-teaching

Forfatter: Peter Andersen, Anne Brøndum Andersen, Bente Kjeldbjerg Bro Andersen, Signe Sass Bjørch, Jeppe Dørup, Marilyn Friend, Rasmus Godsk, Janne Hedegaard Hansen, Benedikte Holbæk, Jakob Møller og Karen Schmidt Poulsen

Pris: 275

Sider: 92

Forlag: Dafolo

”Godt i gang med co-teaching” er en udgivelse i serien ”Inkluderende læringsfællesskaber”. Antologien indledes og afsluttes af netop Marilyn Friend og indeholder bidrag ”fra forskere og praktikere med stor viden om og erfaring med co-teaching”. Bogen indledes med en introduktion til begrebet og de udfordringer, der kan være forbundet med implementering. Herefter følger kapitler om co-teaching set i forhold til samarbejdet på tværs af professioner, i forhold til professionelle læringsfælleskaber, det dobbelte læringsperspektiv og vejledning. Der er også kapitler, hvor læseren inviteres ind i praksis, både i klasseværelset og hos kommunen, der har afprøvet co-teaching. Bogen afsluttes med en række anbefalinger til skolelederen. I de fleste af kapitlerne er der endvidere refleksionsspørgsmål.

”Godt i gang med co-teaching” henvender sig primært til lærere og ledere i folkeskolen. Antologiens ni kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. De fleste kapitler er velskrevne og lettilgængelige, også uden forhåndsviden. Som lærer og vejleder var min største læseoplevelse det indledende kapitel og kapitlerne med beskrivelser af konkrete praksisforløb med gode råd til læseren: Her tegnes et realistisk billede af fordele og faldgruber eksemplificeret gennem konkrete praksiseksempler, der kan hjælpe godt i gang med co-teaching. Derfor vil jeg anbefale bogen!