Lærerstuderende

Ny forperson: Ingen skal i klemme i ny læreruddannelse

Lærerstuderende har fået ny forperson. Folkeskolen har talt med Anneline Larsen om, hvad der bliver hendes første store opgaver i spidsen for de lærerstuderende

Publiceret Senest opdateret

Anneline Larsen har to store opgaver som ny forperson for de lærerstuderende: Hun skal præge implementeringen af den nye uddannelse og sikre, at ingen kommer i klemme i overgangen.

Hvad er forskellen på dig og tidligere forpersoner for de lærerstuderende?

“Jeg er ikke lige så langt på studiet som nogle af vores tidligere forpersoner. Jeg har kun overstået mit første undervisningsfag og min første praktik. Så der er nogle ting, jeg ikke har prøvet og derfor ikke ved lige så meget om. Det er en styrke, at jeg er mere lærerstuderende, end jeg er næsten-lærer, samtidig med at jeg selvfølgelig stadig skal have tæt kontakt med de studerende ude på uddannelsen”.

“Og så er jeg en af de mange studerende, som har haft et meget coronapræget studieforløb, fordi jeg startede i starten af 2020. Jeg nåede kun lidt over en måned, inden hele landet lukkede ned. Oven i det kommer jeg fra landets største læreruddannelse, hvor vi er så mange studerende, at det er svært at lære hinanden at kende. Så alt i alt har jeg virkelig oplevet, hvordan det er at mangle engagerede medstuderende omkring sig, som er så vigtigt for ens faglige gejst og motivation”.

Kan den enkelte læreruddannelse blive for stor?

Anneline Larsen har travlt med at sætte sig ind i alt, så hun kan påvirke det vigtige arbejde med at få den nye uddannelse ud i virkeligheden.

“Ja. Uddannelsen bør være et sted, hvor man ikke kan undgå at have noget med hinanden at gøre. På Campus Carlsberg ved de studerende ikke engang, hvor underviserne forbereder sig, fordi det er i en del af bygningen, som de studerende slet ikke har adgang til. Det er et kæmpeproblem. Uddannelsen skal være et sted, hvor vi får forståelse for fællesskabet. Foreningslivet trives også bedre de små steder, hvor der er kortere vej for de studerende til ledelsen, blandt andet i forhold til at få lov til at bruge stedet til aktiviteter efter undervisningen”.

Hvad bliver din største opgave som forperson?

“Min største opgave bliver at sikre, at vores stemme bliver hørt i implementeringen af den nye læreruddannelse. Vi skal blandt andet sikre, at der ikke er studerende, der kommer i klemme, når vi går over til den nye læreruddannelse. Når vi går væk fra modulopbygningen, bliver uddannelsen mindre fleksibel. Det kan give udfordringer for studerende, der for eksempel på grund af funktionsnedsættelser har brug for et særligt tilrettelagt studieforløb”.

“Jeg er også meget bekymret for de SU-forringelser, regeringen lægger op til. Det vil gøre, at man bliver økonomisk ramt, hvis bare man bliver en smule forsinket på uddannelsen. Og det vil også skabe en barriere for dem, der er startet på for eksempel universitetet og finder ud af, at læreruddannelsen nok mere er noget for dem”.

Hvad regner du med, der bliver det sværeste for dig?

“Lige nu gør jeg mig umage med at få læst mig ned i alle mulige tekniske ting. Det er jo kun Caroline Holdflod (den afgående forperson, redaktionen), der har været helt nede i de tekniske detaljer i den nye aftale”.

Den nye læreruddannelse skal stå klar til sommerens studiestart. Hvad bliver din vigtigste opgave frem mod det?

“Hvis den nye læreruddannelse skal blive en succes, skal vi være en aktiv del af den proces, der er i gang nu med implementeringen. Men hvis ikke vi meget aktivt blander os, kan vi nemt ende på et sidespor, fordi meget naturligt ligger hos professionshøjskolerne. Så det er helt afgørende, at både vi og de studerende lokalt præger processen. Derfor ligger der en kæmpe opgave i at hjælpe vores lokale klubber til at kunne gennemskue de meget tekniske processer og papirer. For det er meget svært at finde hoved og hale i, hvad der kan ændres, og hvad der er bundet af den politiske aftale. Det er virkelig teknisk, og man bliver meget hurtigt mødt af systemargumenter, som er svære at stille spørgsmål til”.

Det må være en lidt speciel situation for dig, at du nu overtager din forgængers arbejde med den nye læreruddannelse, og at det endda sker med en anden minister i spidsen (Christina Egelund, redaktionen) end Jesper Petersen (Socialdemokratiet), der var minister, da den nye uddannelse blev vedtaget?

“Ja. Det er overvældende og specielt. Jeg skal virkelig løbe hurtigt her i starten, for jeg har jo heller ikke et stort sekretariat i ryggen til at understøtte mig. Men det er en styrke, at vi hele tiden kommer direkte fra læreruddannelsen, og sådan skal det fortsat være. Og så har jeg fået en god overlevering fra Caroline Holdflod, så det skal nok gå”.

Hvordan bliver studiestarten på den nye læreruddannelse anderledes for de studerende?

“De starter på en læreruddannelse, der hænger bedre sammen, og hvor de møder folkeskolen fra start. Det bliver helt afgørende. Også i forhold til at kunne mærke efter, om man har fundet den rigtige uddannelse. Jeg var selv først i praktik efter et år, og det er altså sent, hvis man først dér finder ud af, at lærergerningen ikke er noget for en”.

ANNELINE LARSEN

Anneline Larsen er 25 år og bor på Amager med sin kæreste og deres barn. Hun tager nu orlov fra sin læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole på Campus Carlsberg. Her har hun færdiggjort sit første undervisningsfag dansk i udskolingen og på mellemtrinnet. Derudover læser hun til samfundsfags- og håndværk og design-lærer. Anneline Larsens første og hidtil eneste praktik var stærkt præget af corona. Her fik hun kun mulighed for at være fysisk på praktikskolen fire-fem gange. Resten foregik hjemme fra computeren. Anneline Larsen har været aktiv i Lærerstuderendes Landskreds siden sin start på læreruddannelsen i 2020. Hun har tidligere været aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

“De studerende kan også se frem til mere og bedre undervisning, som i langt højere grad inddrager deres erfaringer fra praktikken, hvor de studerende allerede på første år får en dag om ugen ude på en skole. Her kan de samle empiri og tage dilemmaer fra undervisningen med tilbage på studiet”.

“Jeg forventer, at vores nye medstuderende får mere feedback. Det er noget af det, jeg vil stå fast på”.

Lige nu er der en masse folkeskoler, der står i en situation, hvor de ved, at de skal have et større meduddanneransvar på den nye uddannelse, men de ved ikke hvordan. Det er vel et problem?

“Det er et meget vigtigt opmærksomhedspunkt og en bekymring, vi deler med Danmarks Lærerforening. Det er meget vigtigt, at der snart bliver kommunikeret ud til skolerne, hvad deres nye rolle bliver. Og den information skal helt ud til den enkelte praktiklærer og ikke bare praktikkoordinatoren”.

Får du selv gavn af den nye læreruddannelse, når du vender tilbage?

“Det vil jeg ønske, men det er for tidligt at sige. For efter både at have været på barsel og nu orlov bliver jeg én ud af mange, der har brug for et særligt studieforløb”.