Debat

Sammen om læreruddannelsen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I november fremlagde DLF i samarbejde med professionshøjskolerne, Lærerstuderendes Landskreds og KL en række anbefalinger til en ny læreruddannelse. At alle centrale parter omkring læreruddannelsen går sammen om et samlet forslag til en bedre uddannelse, gør det svært at komme uden om. Og anbefalingerne blev godt modtaget af uddannelses- og forskningsministeren.

Grundlæggende er der behov for massive investeringer og en styrkelse af praktikdelen. Læreruddannelsen har gennem en årrække været underfinansieret. Det har betydet alt for få undervisningstimer til de studerende. Med den seneste finanslovsaftale besluttede et bredt flertal af partier en permanent investering i læreruddannelsen på 125 millioner kroner. Det er et vigtigt skridt på vejen - og der suppleres sandsynligvis med yderligere midler fra den politiske aftale fra 21. januar, "Danmark kan mere", hvor der blev afsat nye midler til de såkaldte velfærdsuddannelser.

De lærerstuderendes praktik skal have et markant løft! De møder alt for ofte en presset skolehverdag, praktiklærere og vejledere uden uddannelse og ringe sammenhæng til den resterende del af uddannelsen. Vi foreslår sammen med de øvrige parter, at der etableres en række uddannelsesskoler, hvor skolen og lærerne er meduddannere af lærerstuderende. Kommuner, uddannelsesskoler og professionshøjskoler skal i tæt samarbejde tage ansvar for de lærerstuderendes praktikforløb. Man skal som lærer kunne specialisere sig i at uddanne lærerstuderende. Det kræver investering i tid og efteruddannelse. Det medfører et tættere samarbejde mellem folkeskoler og professionshøjskoler, hvor folkeskolelærere varetager undervisning på professionshøjskolerne - og hvor undervisere fra professionshøjskolerne bliver en del af folkeskolens dagligdag. Som det for eksempel kendes fra Norge og Finland.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

I sidste uge mødtes parterne bag de fælles anbefalinger med uddannelses- og forskningsministeren og uddannelsesordførerne fra partierne. Det var et godt møde, og der synes at være bred anerkendelse af vores udspil. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde. Vi har foreslået - ligesom på folkeskoleområdet - at etablere et fast samarbejde under overskriften "Sammen om læreruddannelsen".

Vi får selvfølgelig ikke alle ønsker opfyldt, men vi arbejder målrettet på at styrke læreruddannelsen her og nu. Det er der brug for!