Tre ud af fire mål for folkeskolen er ikke indfriet

En ny statusrapport fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at de nationale mål ikke er nået sidste år.

Publiceret Senest opdateret

Flere af de nationale mål for folkeskolen er ikke blevet indfriet i skoleåret 2020-2021.

Det viser en statusrapport fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Helt konkret viser rapporten, at tre ud af fire af nationale resultatmål ikke er nået.

Det gælder målene om, at elevernes trivsel skal øges, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne, og at andelen af de allerdygtigste elever i læsning og matematik skal stige år for år.

Det fjerde resultatmål er, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

Dette mål er ifølge statusrapporten indfriet på alle klassetrin i både læsning og matematik.

Tre af de fire resultatmål baserer sig på de nationale test.

Til trods for at tre af de fire resultatmål ikke er indfriet, oplyser rapporten, at andelen af elever, der opnår gode læseresultater, er steget på alle klassetrin fra skoleåret 2019-2020 til 2020-2021.

Dog skal dette ses i lyset af, at andelen af gode resultater generelt var faldende i skoleårene frem mod 2019-2020.

I rapporten fremgår det, at der skal tages en række forbehold, når resultaterne fra skoleårene 2019-2020 til 2020-2021 sammenlignes med tidligere skoleår.

Det skyldes ekstraordinære omstændigheder grundet covid-19. Det har blandt andet betydet, at hovedparten af testene er gennemført senere på skoleåret end normalt.

De nationale mål for folkeskolen blev fremsat i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014. De havde til formål at følge elevernes faglige niveau og trivsel.

Ifølge resultaterne af statusrapporten har elevernes generelle trivsel ligget på et stabilt niveau siden folkeskolereformens begyndelse.

Powered by Labrador CMS