Debat

Lokal frihed i en fælles folkeskole

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Statsministeren åbnede i sin nytårstale for regeringens ønske om at udvide det nuværende frisættelsesforsøg til at omfatte hele landet allerede fra næste år. Bliver det en realitet, kan folkeskolen sættes fri fra mange af de statslige regler, som regulerer skolernes hverdag. Det er som udgangspunkt positivt. Vi har fortsat et uhensigtsmæssigt bureaukrati, som man med fordel kan gøre op med, så lærere og ledere lokalt kommer langt tættere på at vurdere og prioritere, hvordan resurserne skal anvendes, så det understøtter den gode undervisning bedst muligt. Forskellige lokale forhold fordrer lokale løsninger og prioriteringer. Det kunne fint understøttes af vores arbejdstidsaftale, hvor vi allerede har beskrevet opgaven med at indgå i et langt tættere samarbejde om valg og prioriteringer i skolen.

Men frihed er ikke gratis. Vi skal være yderst opmærksomme på ikke at smide barnet ud med badevandet. Med frihedsdagsordenen følger i høj grad ansvaret for vores fælles folkeskole med formål, fag, fælles værdier og ikke mindst elevrettigheder, der sikrer alle elever den rette undervisning varetaget af veluddannede lærere. Derfor ligger det ligefor igen at påpege, at lokal frihed med fordel kunne følges op af en central resursesikring. På den måde kan vi understøtte, at frisættelse ikke ender i kvalitetsforringelser, for eksempel når kommunerne fattes penge i forbindelse med demografiudfordringer med videre.

Mere lokal indflydelse kan give engagement og energi, men der er også mange gode spørgsmål at stille sig, inden vi kaster hele folkeskolen ud i sådan et projekt. Hvor langt skal friheden gå - for eksempel i forhold til elevernes timetal? Hvem har beslutningskompetencen lokalt - er det lærere, ledelse, elever, bestyrelse, eller er det politikerne? Hvordan sikrer vi, at vi tager beslutninger bygget på viden og forskning snarere end synsninger og pædagogiske modeluner?

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Kollegerne i Esbjerg og Holbæk arbejder allerede nu under frihedsforsøg. Vi skal opsamle deres erfaringer - gode som dårlige - og bringe dem med i det videre arbejde.

Vi ser frem til at indgå i samarbejdet om realiseringen af mere frihed, samtidig med at vi værner om vores fælles folkeskole.

Powered by Labrador CMS