»Mange føler sig usikre på fremtiden og overvejer, hvorvidt de ønsker at fortsætte på lærer­uddannelsen«, siger formanden for Lærer­studerendes Landskreds, Kresten Bang Heinfelt

Slut med læreruddannelse i Holbæk og Haslev

Fremover skal der kun uddannes lærere to steder i Region Sjælland - Vordingborg og Roskilde. Der er ingen lokaler klar i Roskilde, og lederen af læreruddannelsen i Holbæk har derfor ikke givet op

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland har afgjort, at det skal være slut med at læse til lærer i Holbæk og Haslev. Fremover bliver der to læreruddannelsessteder i regionen, Vordingborg og Roskilde.

I Haslev har der været seminarium i over 100 år og i Holbæk siden 1960. Derimod er der ikke i dag læreruddannelse i Roskilde. Det betyder også, at man ikke kan nå at være klar med lokaler til uddannelsen i Roskilde til sommer, så studerende, der søger optagelse på læreruddannelsen i Roskilde, vil i begyndelsen få undervisning i Holbæk.

»Mange føler sig usikre på fremtiden og overvejer, hvorvidt de ønsker at fortsætte på læreruddannelsen«, siger formanden for Lærerstuderendes Landskreds, Kresten Bang Heinfelt.

De lærerstuderende forventer, at professionshøjskoleledelsen nu tager ansvar i forbindelse med de problemer, som de studerende vil møde, når det gælder boligforhold, transportmæssige udfordringer, forøgede økonomiske udgifter og så videre.

Kan »i princippet« læse færdig

Der er i princippet ingen af de nuværende lærerstuderende på de gamle seminarier i Holbæk og Haslev, der skal flytte uddannelsessted. Men i realiteten erkender dekan Gert Fosgerau, at det bliver svært at få sine linjefag de to steder. Eftersom læreruddannelsen på landsplan har oplevet stærkt faldende søgning, og søgningen på Sjælland er faldet endnu mere end landsgennemsnittet, så er det allerede i dag vanskeligt for de lærerstuderende at sammensætte deres uddannelse og få de ønskede fag på det læreruddannelsessted, hvor de er optaget.

»Dengang man i Folketinget besluttede en uddannelse med et mere akademisk faglighedsbegreb, da besluttede man sig også for, at uddannelsesstederne skulle have en volumen, der gjorde det urealistisk at have et danmarkskort plastret til med 18 forskellige læreruddannelsessteder«, siger Gert Fosgerau.

Bortset fra faget fransk er det planen - under forudsætning af et antal studerende som i dag - at man fremover vil udbyde alle linjefag på de to fremtidige campusser med læreruddannelse, Roskilde og Vordingborg. Men nogle fag vil måske kun blive udbudt hvert andet år.

Holbæk-rektor giver ikke op

Lederen af læreruddannelsen i Holbæk, Peter Schiødt, har ikke givet op, selvom det er besluttet at flytte uddannelsen til Roskilde. Der er ikke råd til at gennemføre alle de planlagte flytninger på én gang, mener han.

Han peger på, at Holbæk Seminarium ikke er et lille læreruddannelsessted, men ligger i midten med hensyn til størrelse og søgning, har et etableret navn, et kæmpestort optageområde, et godt studiemiljø med mange traditioner og velkvalificerede medarbejdere, der blandt andet for nylig har etableret et center for pædagogisk innovation.

»Jeg kæmper ikke imod bestyrelsen«, understreger Peter Schiødt over for folkeskolen.dk

»Jeg kan godt se fordelene ved campus-tanken, og vi vil gerne være en del af en Roskilde-campus«, siger han og kan også godt forestille sig, at man får etableret et nyskabende læreruddannelsessted i forbindelse med den planlagte kultur-bydel i Roskilde, Musicon.

På Facebook-siden »Bevar Holbæk Seminarium« skriver han:

»Optag 2009 sker også i Holbæk, og alle studerende kan gøre deres uddannelse færdig, hvor den er begyndt. I det hele får vi altså mindst fem år. Og hvad kan der ikke ske på fem år? Det giver os rigtig god tid til at trække forslaget om Campus Holbæk frem igen og kæmpe for det!«

Ankerhus fortsætter

»Det ser ud til, at ernærings- og sundhedsuddannelsen i de næste mange år fortsætter med at være på Ankerhus«, siger studieleder Helle Wagner Holm til ernaering­ogsundhed.dk

Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed kommer til at høre under Campus Slagelse sammen med uddannelserne til sygeplejerske og pædagog, men uddannelsesstedet for ernæring og sundhed vil fortsat være i Sorø.

»Vi får fælles ledelse med de to andre uddannelser, men vi ligger stadig, hvor vi ligger, og optag vil også i de næste mange år være hos os. Det har jeg netop informeret de studerende om«, siger Helle Wagner Holm.

Undervisningsminister Bertel Haarder skal godkende den nye struktur for professionsuddannelserne på Sjælland.