Anmeldelse

God uddannelse i målingens tidsalder

God uddannelse i målingens tidsalder

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"At starte en diskussion om god uddannelse kræver blot, at man stiller et enkelt spørgsmål: Hvad er uddannelse til for?" Med udgangspunkt i dette citat forsøger forfatteren at vende de senere års politiske fokus på uddannelsers produktion af resultater til igen og med fornyet kraft at fokusere på uddannelsers formål - hvorfor vi overhovedet har dem?

Fakta:

Titel: God uddannelse i målingens tidsalder

Forfatter: Gert J.J. Biesta

ISBN: 9788779558526

Pris: 199 kroner

Sider: 155 sider

Serie: Pædagogik til tiden

Type: Bog

Forlag: Forlaget Klim

Det gør han godt gennem en til formålet konstrueret optik, der skal hjælpe ham og læseren til at bestemme den gode uddannelse. De tre begreber er kvalifikation, socialisation (både de skjulte og de åbne mål med opdragelse) og subjektifikation, et begreb, der "er bevidst grimt" fra forfatterens side, og som peger hen imod, at et mål med uddannelse kan være at skabe individualitet hos dem, som uddannelsen rammer.

De tre begreber skal i konkrete analyser hjælpe til at flytte fokus bort fra den alt for omfattende diskussion af uddannelse som "læring" - altså effektivisering - hen imod en mere dannelsesorienteret tilgang. Et væsentligt element her er en kritisk vinkel på det, der kan sammenfattes som kravet om evidens, både som tilgang til forskning og som tilgang til at effektivisere uddannelse. Denne kritiske tilgang er meget vigtig for forfatteren, men på trods af mange udfald mod modstandere gennem henvisninger til deres bøger bliver det aldrig rigtig konkret og dermed heller ikke rigtig tydeligt for læseren, hvad kritikken dybest set har af konsekvenser. Et grundigt gennemgået eksempel ville have været godt!

Teoretisk er kritikken imidlertid velargumenteret. Med udgangspunkt i John Dewey, der er Biestas varemærke også i andre publikationer, gennemføres en grundig analyse ud fra Deweys "praktiske" epistemologi, at mennesket - og dermed også lærere - erkender gennem handling og intelligente eksperimenter. Denne tilgang må jo netop betyde, at forskning ikke kan være foreskrivende gennem regler for skabelsen af den gode uddannelse, men netop kun kan være inspirerende for for eksempel læreres aktive eksperimenteren med hele tiden at skabe forudsætningerne for god uddannelse.

Forfatteren gør selv opmærksom på i sit forord, at bogen er konstrueret af mange enkeltstående artikler, der er skrevet sammen til en bog. Det kan mærkes.