På de fleste skoler i København kan eleverne købe skolemad fra skolemadsordningen Eat.
På de fleste skoler i København kan eleverne købe skolemad fra skolemadsordningen Eat.

DLF støtter forslag om gratis skolemad

Seks ud af ti forældre mener, der bør indføres gratis skolemad i alle folkeskoler, viser en analyse fra tænketanken Cevea. Det vil koste omkring 2,2 milliarder at indføre gratis skolemad. DLF støtter som udgangspunkt forslaget, men understreger, at det vil kræve hårde prioriteringer.

Publiceret Senest opdateret

Pengene på madkontoen rækker til færre madpakker i dag end de gjorde for blot få måneder siden. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at det særligt er blandt forældre med lavest indkomster, er et ønske om at indføre gratis skolemad i landets folkeskoler. Mens seks ud af ti forældre generelt ønsker gratis skolemad, så er det gældende for hele 70 procent af forældrene med de laveste indkomster. Forslaget har opbakning fra 51 procent af forældrene med de højeste indkomster, viser en analyse fra Tænketanken Cevea.

Netop tanken om større lighed i skolesystemet er en af de begrundelser som formand for DLF’s undervisningsudvalg Regitze Flannov har for at støtte forslaget om gratis skolemad i folkeskolen.

Note: Andelen, der har svaret ”Hverken enig eller uenig” er 22 pct. (tal ikke vist i figuren).
Note: Andelen, der har svaret ”Hverken enig eller uenig” er 22 pct. (tal ikke vist i figuren).

”Uden mad og drikke duer helten ikke. Det er rigtig vigtigt, at vores skolebørn har kræfter til både at deltage aktivt i undervisningen og indgår i de sociale fællesskaber, der er i skolen. Tom mave og lavt blodsukker er ikke optimalt, hvis man skal holde motivationen høj. Derfor er det vigtigt med en god morgenmad og en solid madpakke. Og det er ikke hverdag for alle børn”, siger hun og tilføjer: ”Det skaber ulighed, at man ikke har de samme muligheder for at være klar til skoledagen”.

Dyrt at indføre skolemad

Det vil koste i omegnen af 2,2 mia. kr. om året at indføre offentligt betalt skolemad i alle folkeskoler. Cevea peger i analysen på, at skolemad kan have en række afledte virkninger, som vil gavne samfundsøkonomien. ”Blandt andet viser tidligere studier, at gratis skolemad vil have positiv effekt på børnene sundhed og indlæring”, lyder det.

Regitze Flannov mener, at gratis skolemad i høj grad kan være investeringen værd.

”Det er meget omkostningsfuldt at give gratis skolemad. Det vil kræve, at der bliver tilført særskilte resurser til det, da det ikke er muligt at finansiere det inden for de nuværende budgetter, men kan det lade sig gøre, er der ingen tvivl om, at det vil give vores elever bedre forudsætninger for at have en god skoledag”.

Lange udsigter til gratis skolemad

Hun fortæller, at DLF mener, forslaget om gratis skolemad er et ”meget sympatisk forslag”, og det er et emne, som hun godt kunne se blive vendt i partnerskabet Sammen om skolen, som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har taget initiativ til.

”Det er en investering i fremtiden ligesom mange andre ting i skolen er. Det er en investering i at få alle børn med og give børnene lige muligheder. Jeg tror, at hele paletten i forhold til hvordan vi giver børn den bedste skoledag, kan komme med på programmet i Sammen om skolen”, siger hun og tilføjer, at selv om det er et godt forslag, er det langt fra sikker, at det reelt vil komme på bordet: ”Vi har forslaget i bunken. Men vi ved også, at det er meget omkostningsfuldt, og vi har mange ting i den bunke”.

Powered by Labrador CMS