Mange steder er metal blevet en stadig mindre del af faget, enten på grund af manglende metalværksted eller manglende kompetencer og interesse hos lærerne. Men en del lærere har holdt fast, og valgfaget har givet nye muligheder også for samarbejder med erhvervsskoler. Wisti Pedersen har haft flere af sine hold med på svejsekursus.

Metal er på vej ud af læreruddannelsen

Metal er skrevet ud af håndværk og design i læreruddannelsen i det udkast, som lige nu er i høring. Håndværk og designlærerne råber vagt i gevær: Det er en utroligt vigtig dimension, og det giver ingen mening, hvis man vil styrke praksisfagligheden og søgningen til erhvervsuddannelserne.

Publiceret Senest opdateret

Indtil 1975 var metalsløjd et fag i folkeskolen og ind til 1981 et linjefag i læreruddannelsen. Så blev det slået sammen med træsløjd. Og siden blev sløjd sammen med håndarbejde til håndværk og design. Metal har dog hele tiden været med både i målene for læreruddannelsen og i folkeskolen. Men det kan være slut snart. For hvor i den nuværende bekendtgørelse for læreruddannelsen hedder:

”Den studerende har viden om materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil”.

Så er formuleringen i det udkast til ny bekendtgørelse, der lige nu er i høring:

”Håndværk- og designprocesser med materialerne tekstil og træ, samt et begrundet udvalg af andre materialer, teknikker og teknologier som maskiner og håndværktøj”.

Den nye fagbeskrivelse er skrevet af censorformand for håndværk og design i læreruddannelsen Merete Weimann, lektor Rachel Zachariassen, lektor Lisbeth Haastrup og læringskonsulent Marie Wegeberg.

Merete Weimann ønsker ikke at kommentere på ændringen, mens processen er i gang, men påpeger i en mail, at der ikke behøver at være tale om en ændring i praksis, eftersom metal jo kan indeholdes i ’andre materialer'. Man kan med andre ord sige, at de bare foreslår, at metallet flyttes fra ’skal’ til ’kan’.

Metal giver forståelse for naturvidenskab

Men sådan ser man ikke på det i Den Faglige forening Håndværk og design. Foreningen peger i sit høringssvar på, at fagformålet for faget i folkeskolen taler om de tre ligestillede materialer tekstil, træ og metal:

Metal i skolen og læreruddannelsen

I Folkeskoleloven fra 1958 var metalsløjd et selvstændigt fag i 6.-9. klasse.

"Metalsløjd har samme pædagogiske mål som træsløjd; men ud over dette søger man at give børnene et godt kendskab til metallerne, deres egenskaber og anvendelsesmuligheder, at gøre børnene fortrolige med de særlige værktøjer, som hører metalarbejde til, og gennem brugen af enkle maskiner at gøre dem fortrolige med maskiners brug samt at skærpe agtpågivenheden over for farer ved brug af maskiner", hed det blandt andet.

I Folkeskoleloven af 1975 er metalsløjd og træsløjd slået sammen. Men hver del har lige lange selvstændige afsnit.

Med Folkeskolereformen i 2013 blev sløjd og håndarbejde til håndværk og design, men de primære materialer i Fagets Formål er fortsat træ, metal og tekstil.

I læreruddannelsen er metalsløjd et selvstændigt linjefag i 70'erne, og hvis man har tre linjefag, kan man vælge både metalsløjd og træsløjd.

Men i 1981 bliver de to fag slået sammen til ét linjefag, som dog fortsat har begge dimensioner fyldigt beskrevet.

I den nuværende bekendtgørelse er metal nævnt som et af de tre primære materialer.

Men i udkastet til bekendtgørelsen for den kommende læreruddannelse, er metal væk.

”For at læreruddannelsen kan leve op til folkeskolens fagformål i håndværk og design, skal de studerende også arbejde med metal under uddannelsen. I modsat fald vil de stå med en uddannelse, som ikke er dækkende i relation til det fagformål, de skal leve op til som underviser”.

Næstformand i foreningen Wisti Pedersen peger på, at metal i forvejen har trange kår i folkeskolen, fordi metalværkstederne mange steder blev nedlagt, da man indrettede nye håndværk og designlokaler.

”Vi har tre primære materialer: to organiske og ikke ikke-organisk, og der er en masse læring, der går tabt, hvis vi dropper metal. Der, hvor metalbearbejdning adskiller sig fra træ og tekstiler er, hvor metal bliver formbart ved udglødning og ved bestemte temperaturer. Det er en teoretisk læring i naturfagene, men ved at arbejde med det fysisk har man en unik mulighed for forstå sammenhængen mellem materialer og temperaturer. Det er almen dannelse”, siger han.

DI kalder det et forkert signal

I Dansk Industri er man meget overrasket over ændringen.

"Jeg undrer mig over, at metal bliver taget ud. Det er et helt forkert signal at sende. Vi har jo betydelige rekrutteringsproblemer i smedeuddannelserne, og særligt i lyset af den grønne omstilling, har vi virkelig brug for, at nogle unge bliver vækket til at gå ind i de fag", siger underdirektør i DI Mikkel Haarder.

Han finder det trist, at det er gået så meget ned ad bakke for metalsløjden i folkeskolen.

"Vi ved, at det er noget, som kan motivere bestemte elever. Vi har været meget opmærksomme på, at skolen giver eleverne en bred vifte af erfaringer, herunder praksisfaglighed. Det er det overordnede signal, som både vi og ministeren giver. Så er signalgivningen ved at køre metal ud på et sidespor helt forkert", siger Mikkel Haarder.

Håndværksdelen af fagene lider

I Danmarks Lærerforening er man også opmærksom på problematikken.

"Vi kan se det i flere af fagene, at håndværksdelen lider. Jeg går ud fra, når man skriver det ud af læreruddannelsen, så er det en imødekommelse af en virkeligheden, hvor man ikke har undervisere med de håndværksmæssige kompetencer", siger medlem af DLF's hovedstyrelse Lars Holmboe.

Han tager problematikken op i Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg.

"Det er jo endnu en nedprioritering af et industrihåndværk samtidig med, at man har en dagsorden om, at ungdommen skal få øjnene op for erhvervsuddannelserne", siger han.

Hvilken minister bestemmer?

Wisti Pedersen fra Den Faglige Forening Håndværk og Design frygter, at når man fjerner kravet i læreruddannelsen, vil man i et fag, der i forvejen har alt for få timer, helt glemme metallet. Og når de lærere, der kommer ud i skolen, ikke kender det, vil det også forsvinde i skolen over tid.

"Det er yderst vigtigt, at de studerende også bliver introduceret til de teknisk krævende og fascinerende teknikker som drejning, smedning, støbning og svejsning, så de ældste elever fortsat kan fascineres, begejstres og mærke progression i egne håndværksfærdigheder", siger han.

Metallet spiller både en rolle på mellemtrinnet, hvor håndværk og design passer godt sammen med historie, hvor man taler om kulturperioderne, der er bygget op omkring metaller – bronzealder, jernalder og så videre.

I valgfaget er metalarbejdet lige så vigtigt, for i samme øjeblik eleverne skal konstruere ting, der skal holde til noget, giver metallet helt andre muligheder. Samtidig kan det være en kognitiv knage for fysikfagets metalforståelse.

”Når undervisningsministeren understreger, at vi har behov og ønske om at styrke den praktiske dimension i udskoling, og vi har lavet et valgfag, så nytter det ikke noget, at vi ikke får nogen, der kan undervise i det. Jeg synes det er grotesk, når de unge skal møde de hårde materialer på erhvervsskoler, at vi så fjerner det fra læreruddannelsen".

Han har selv haft flere hold på svejsekursus, og det har de gennemført med kæmpe stolthed og glæde.

”Jeg kan ikke lade være med at spørge, om det er den ene eller den anden minister, der bestemmer over folkeskolen. Man kunne jo aldrig finde på at tone grammatikken ud af tysk. Så bliver man halvsproget. Det er det samme, hvis man fjerner metal. Så jeg håber, at ministeren vil tage tingene alvorligt og sørge for, at hans kollega ikke får det skrevet ud”, siger Wisti Pedersen.