Rikke Hoffmeyer er lærer og engelskvejleder på Vallensbæk Skole. Som led i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og The Guardian Foundation har hun tilpasset et engelsk forløb om fake news til en dansk kontekst - med lærerig og kritisk sparring fra engelske kollegaer.

Rikke har 'co-teachet' med engelske lærere: "Måske kan jeg godt smide eleverne ud på dybere vand"

Vallensbæk Kommune og The Guardian Foundation har sammen udviklet et forløb om fake news. Engelsklærer Rikke Hoffmeyer har været med til at redidaktisere forløbet til en dansk skoletradition.

Publiceret Senest opdateret

Hvad kan en lille dansk kommune og et stort britisk mediehus som The Guardian lære af hinanden?

Ikke så lidt, hvis man spørger Thomas Ankler. Han er faglig leder af digitalisering i Vallensbæk Kommune ved København, og på en messe i London for fire år siden blev han præsenteret for The Guardian Foundations undervisningsforløb om fake news.

Det så han straks muligheder i at tage med hjem til Vestegnen. Men han gik skridtet videre.

Han spurgte Margaret Holborn, Head of Secondary and Higher education i The Guardian Foundation, om de kunne tænke sig at samarbejde om udvikle forløbet, så det passer til engelskundervisningen i den danske folkeskole.

”Vi er en kommune, der er meget optaget af at give eleverne redskaber, så de kan gebærde sig i den omverden, de er en del af. Så forløbet var meget interessant for os”, siger Thomas Ankler til folkeskolen.dk/engelsk og tilføjer: 

”Vi kan til gengæld med afsæt i vores nordiske skoleforståelse komme med input til, hvilke pædagogiske og didaktiske justeringer, der skal til, hvis forløbet skal kunne bruges i Danmark – og med tiden sprede sig til andre lande”.

Media literacy hører til i engelsk

Fonden takkede ja. Men så ramte corona, og projektet fortsatte gennem online-møder.

Da verden igen åbnede, blev det i foråret muligt for lærere, ledere og konsulenter fra Vallensbæk at tage til London – og for engelske lærere at tage turen den anden vej. Her afprøvede de i fællesskab det tilpassede forløb, Vallensbæk Kommune har udviklet.

”Den bedste måde at lære på er gennem co-teaching. At man gennemfører underviser sammen i stedet for alene at tale om undervisning sammen”, siger Thomas Ankler og tilføjer:

”Så vores lærere underviste sammen med de engelske lærere. Jeg ville ønske, det var flere forundt at være i tilskuerens rolle i den situation. Det er en oplevelse at se to dygtige praktikere fra hver deres skoletradition udvikle og forbedre et forløb i samarbejde”.

"Det er hårdt at få sat spørgsmålstegn ved, hvordan man gør tingene. Men det er også der, man udvikler sig som lærer", siger Rikke Hoffmeyer.

En af de danske lærere, der har været med til at tilpasse forløbet, er Rikke Hoffmeyer, der er engelskvejleder på Vallensbæk Skole. 

For hende var det en stor oplevelse at få lov at undervise sammen med de engelske lærere, fortæller hun.

Og forløbet har åbnet hendes øjne for, at media literacy i dén grad hører hjemme i engelskundervisningen.

”Som engelsklærer har man nok en tendens til at tænke, at det tager andre sig af. Men børn i dag er jo nærmest født med en smartphone i hånden, og de er så gode til engelsk, at halvdelen af de nyheder, de læser på internettet, er på engelsk”, siger hun og tilføjer:

”Forløbet har blandt andet en afstemning, hvor eleverne skal vise, hvor de finder deres nyheder. Her bon'er TikTok helt enormt ud. Det var lidt en øjenåbner. De nyheder kan jo være genereret af hvem som helst. Hvis ikke de unge mennesker lærer at forholde sig til, hvor nyhederne kommer fra, og at tjekke flere kilder, får de et skævvredet billede af virkeligheden”.

Thomas Ankler mener, at den massive misinformation, der er spredt i forbindelse med krigen i Ukraine, er et godt eksempel på, hvorfor undervisning i fake news og media literacy aldrig har været vigtigere. 

”Hvis det ikke er nu, vi skulle have en særlig opmærksomhed på at lære børnene at begå sig i et digitalt medielandskab, så ved jeg ikke, hvornår det skulle være”, siger han.

Han understreger dog, at det er en ambition med tiden at få gjort forløbet mere tværfagligt.

”Det skal ikke kun bo i engelskundervisningen. De lærere, der har været med, underviser i flere fag. Og flere af dem har givet udtryk for, at de vil bruge det i blandt andet historie og dansk, når det er relevant”, siger han.

Et nysgerrigt blik på egen praksis

For Rikke Hoffmeyer har det været en spændende udfordring at være med til at redidaktisere forløbet til en dansk skoletradition.

”The Guardian Foundations forløb er målrettet elever, der har engelsk som modersmål. Det er markant anderledes, end når vi skal undervise elever i engelsk som fremmedsprog. Vi har skulle udarbejde øvelser, der både har fokus på kildekritik og kommunikative kompetencer, men også ordforrådstilegnelse og viden om kultur- og samfundsforhold”, siger hun og tilføjer:

”Det er en enormt fed udfordring at få så gennemarbejdede forløb i hænderne og modellere dem, så vi får hele den pakke med, når det skal bruges i den danske skole”.

Eleverne skal med skilte vise, om de tror, en nyhed er ægte eller falsk.

Co-teachingen med de engelske lærere har desuden givet givtig sparring i, hvordan hun formidler sproget til sine elever.

Men det har også været en udfordring at skulle reflektere over sin egen praksis, understreger hun. For de engelske lærere havde mange spørgsmål.

”Deres undervisning er meget indholdsorienteret. I Danmark arbejder vi mere målorienteret. At skulle forklare, hvorfor vi underviser på en markant anderledes måde, gør, at man er nødt til at sætte ord på, hvorfor man egentlig gør, som man gør. Det er hårdt at få sat spørgsmålstegn ved, hvordan man gør tingene. Men det er også der, man udvikler sig som lærer”, siger hun og tilføjer:

”Jeg er for eksempel blevet udfordret lidt på, hvordan jeg formidler indholdet. De engelske lærere går straks ned i de svære ord. De journalistiske fagtermer. Jeg som dansk engelsklærer ville nok være gået lettere til værks. Have omformuleret ordene. Men det viste sig, at eleverne kunne godt. Jeg behøver måske ikke tilpasse så meget. Jeg kan måske godt smide dem ud på lidt dybere vand engang i mellem”. 

Samarbejdet mellem Vallensbæk Kommune og The Guardian Foundation er nu afsluttet. Det tilpassede forløb er fra dette skoleår en del af årsplanen i udskolingen på alle kommunens skoler.

I dette skoleår vil Vallensbæk Kommune samarbejde med skoler i Island, Tyskland og Holland om at lave fælles onlineundervisning om fake news.