Lærerne efter fire år: Vi tester og undervisningsdifferentierer mindre

Lærerne tilpasser ikke lige så ofte undervisningen efter elevernes specifikke niveau, som før reformen, og de tester heller ikke eleverne lige så meget, viser den sidste kortlægning af lærernes syn på reformen.

Publiceret

Om rapporten

Årets rapport bygger på svar fra omkring 4700lærere og pædagoger, og undersøgelsen har en svarprocent på 70. Dedeltagende skoler er repræsentative for alle landets folkeskoler,når det gælder relevante socioøkonomiske forhold, såsom andelen afelever fra resurseesvage hjem og andelen af elever med anden etniskbaggrund og på skolestørrelse, samt hvorvidt skolerne er højt ellerlavt præsterende skoler på 9. klasses-afgangsprøver.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne er i den seneste kortlægning af folkeskolereformen blevet spurgt til, om de bruger test og elevplaner til at vurdere deres elever. Og her er der faktisk sket et markant fald i forhold til tidligere.

33-44 procent af lærerne bruger i dag i meget høj grad eller i høj grad test til at vurdere hver af deres elever. Det er et fald på mellem 12- og 23 procentpoint i forhold til før reformen - svarende til et fald på helt op til 41 procent.

Af rapporten fremgår det ikke specifikt, hvor mange af lærerne der i dag bruger elevplanerne til at vurdere deres elever. Men forfatterne skriver, at der også er et fald i brugen af elevplaner, og der er også færre, som i dag vurderer, at elevplanerne er "et brugbart redskab til at understøtte læring".

Et af politikernes store ønsker var større variation i undervisningen. Men her siger lærerne, at de faktisk lidt sjældnere nu end før varierer deres undervisning dagligt i forhold til at skabe en undervisning, der passer til den enkelte elevs behov.

I 2014 svarede 55 procent af lærerne, at de hver dag varierer deres arbejdsformer "for at tilgodese forskellige elevers læringsbehov". I 2018 svarer 47 procent, at de varierer hver dag.

Det er Vive (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), der står bag rapporten om lærernes og pædagogernes oplevelse af skolehverdagen fire år inde i reformen

Ligeså meget bevægelse og åben skole som før reformen

Rapportens konklusioner om nogle af de mest centrale elementer, som politikerne ville have mere af i skolen, er også iøjnefaldende:

"Åben skole anvendes i samme grad i dag, som den gjorde i 2014" og "Brugen af motion og bevægelse er uændret i indskolingen siden før reformen. For mellemtrinnet og udskolingen er der tale om et fald siden 2015 og 2016".

Med andre ord bevæger elevernes sig ikke mere nu, end de gjorde før. Og skoledagen byder heller ikke på flere afbræk fra den almindelige undervisning i form af ture eller besøg på skolen af folk udefra.

Læs mere

Følgeforskning 2018: Lærernes og pædagogernesoplevelser

Powered by Labrador CMS