Kulturfag

Kirsten Mølgaard og Blancka Louise Andersen fra Klostermarksskolen sad klar ved tasterne, da tilmeldingen til fagkurset åbnede

“Det er nemmere at få tilgivelse, når kurset kun koster en vikar”

Publiceret Senest opdateret

Kirsten Mølgaard finder en seddel med tætskrevne notater frem. Her har hun i løbet af de to seneste dage noteret, hver gang en konkret film, Facebook-gruppe, hjemmeside eller lignende er dukket op i samtalen med kollegaer fra hele Sjælland. 

“Det er også noget så lavpraktisk som det her, man savner til hverdag”, siger hun og vifter med den gule blok. “Muligheden for bare at udveksle konkrete tips til undervisningen”. 

Kirsten Mølgaard er taget på Danmarks Lærerforenings efteruddannelseskursus for lærere i kristendomskundskab sammen med tre kollegaer fra Klostermarksskolen i Roskilde. Og de kommer med væsensforskellig bagage. 

Kirsten Mølgaard har ikke kristendomskundskab som linjefag, men er læreruddannet i 1995, hvor kristendomskundskab fyldte mere i grunduddannelsen. Hun har undervist i faget stort set hvert år, siden hun blev færdiguddannet. 

Blancka Louise Andersen har ikke undervist i faget før sidste år, hvor hun havde en 6.-klasse. I år underviser hun i faget i en 1.-klasse, hun også har i flere andre fag, så klassens skema kan dækkes af så få lærere som muligt. 

Og historien går igen, når man bevæger sig rundt ved bordene på Krogerup Højskole. Omkring halvdelen er her for at blive bedre klædt på til at undervise i et fag, der ikke er deres linjefag. For den anden halvdels vedkommende er dette for mange den første efteruddannelse i et fag, de har undervist i i en årrække. 

“Jeg har brugt Folkekirkens Skoletjeneste. De har nogle gode eftermiddagskurser, som jeg har brugt nogle interessetimer på. Ellers har jeg ikke fået nogen efteruddannelse”, siger Kirsten Mølgaard. 

Da muligheden bød sig, sad hun og de tre kollegaer fra Klostermarksskolen klar ved tasterne for at sikre sig en plads på kurset, så snart det var muligt. 

“Hellere bede om tilgivelse end om lov. Og den er noget nemmere at få, når kurset kun koster en vikar”, siger Blancka Louise Andersen. 

Til daglig er de fire lærere fordelt ud over indskoling, mellemtrin og udskoling og ses kun sjældent. Derfor kan det være småt med sparring i hverdagen, fortæller de. 

“Derfor er det enormt givtigt at kunne komme af sted på en slags internat”, siger Kirsten Mølgaard og tilføjer: 

“Det er klart, at tankerne lige vandrer kortvarigt tilbage i 1. klasse, der har vikar fem timer i dag. Men ellers er der fuldt fokus på at suge til sig og udveksle viden og ideer med kollegaer fra både egen og andre skoler".