Talis

Over 4000 lærere skal svare på spørgeskema om jobglæde og klasselærerrollen

I den kommende tid skal over 4.000 danske lærere svare på spørgsmål om deres undervisning og jobtilfred i en international OECD-undersøgelse om lærerjobbet på tværs af lande.

Publiceret

På 240 tilfældigt udvalgte folke-, fri- og efterskoler skal én leder og 20 lærere i den kommende tid besvare et spørgeskema om blandt andet deres kompetenceudvikling, jobtilfredshed og den pædagogiske ledelse. Og det samme skal lærere og ledere på skoler i 32 andre lande.

Det sker som led i den internationale Talis-undersøgelse, som OECD's uddannelsesdirektorat står bag. Talis - Teaching and Learning International Survey - er en underøgelse af undervisning og lærerforhold, som i år gennemføres for fjerde gang. 

Den seneste undersøgelse fra 2018 pegede på effekten af arbejdstidsloven, som betød, at hver dansk lærer havde knap en time mindre om ugen til individuel forberedelse i forhold til 2013

Den seneste undersøgelse viste også, at de danske lærere for første gang brugte mere end halvdelen af deres arbejdstid på at undervise. Den viste også, at tre ud af ti danske lærere i 0.-6. klasse oplevede et stort behov for kompetenceudvikling i at undervise elever med særlige behov. 

Og så viste den, at danske lærere ifølge dem selv har styr på deres klasser. Hele 97 procent angav, at de er gode eller meget gode til at kontrollere forstyrrende opførsel i klassen - langt flere end i de øvrige lande i undersøgelsen. 

Har tilføjet særlige danske spørgsmål

De enkelte lande kan vælge at tilføje nogle ekstra spørgsmål ud over dem, som stilles på tværs af landene. 

Danmark har denne gang valgt at tilføje et spørgsmål om klasselærerrollen og et om iværksatte trivselsindsatser, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, der selv står for den danske del af Talis 2024. 

Der er også nye temaer med i den internationale undersøgelse, men de er foreløbig fortrolige fra OECD's side, oplyser ministeriet.

Folkeskolen har også spurgt ministeriet, om det er blevet sværere at få skolerne til at deltage.

"Det er nok en smule sværere", lyder svaret fra ministeriet. "Det har stor betydning for kvaliteten af undersøgelsen, at de udtrukne skoler deltager. Derfor er vi også rigtig glade for de skoler, der har sagt ja til at deltage og anerkender det arbejde, skolerne og med de enkelte lærere og leder lægger i at være med".

"Det er med til at give os nationalt et blik ind i, hvordan lærerne opfatter lærerprofessionen, mulighederne og behov for kompetenceudvikling samt undervisningspraksis – samtidig med at vi kan sammenligne med de øvrige deltagerlande".

Resultaterne af dette års Talis-undersøgelse offentliggøres først i løbet af 2025.

Powered by Labrador CMS