Thomas Rømer var i 14 år ansat som lektor i pædagogisk filosofi på DPU, Aarhus Universitet.

Skoleforsker går til ombudsmanden efter fyring

Dansk Magisterforening har fået udarbejdet en advokatundersøgelse af fyringen af lektor Thomas Rømer fra DPU. Advokaten påpeger problemer i sagsbehandlingen, men vurderer ikke, at der er grundlag for en retssag.

Publiceret Senest opdateret

Det er "min vurdering, at der desværre ikke er grundlag for at rejse en sag om urimelig afskedigelse", skriver advokat Frederik Brocks i sin vurdering af Aarhus Universitets afskedigelse i december af lektor Thomas Aastrup Rømer.

Det er Thomas Rømers fagforening, DM (tidligere Dansk Magisterforening), der har bedt advokaten vurdere sagen.

Advokaten peger da også på nogle problemer i sagen i forhold til forvaltningslovens regler. Dels er Thomas Rømer ikke blevet partshørt om konkrete forhold, der har spillet en rolle i hans afskedigelse, dels er det ikke fyldestgørende forklaret i afskedigelsen, at de ting har spillet en rolle.

Men årsagen til, at DPU skulle fyre medarbejdere, var besparelser, som i sig selv er en saglig afskedigelsesgrund. Og advokaten mener ikke, DM "vil kunne løfte bevisbyrden for et synspunkt om, at der ved afgørelsen om at afskedige Thomas Aastrup Rømer har været inddraget usaglige eller uvedkommende hensyn (magtfordrejning)".

Thomas Rømer har offentliggjort hele advokatundersøgelsen på sin hjemmeside. Og på sin Facebookside fortæller han, at han nu har sendt en anmeldelse til ombudsmanden af det brud på forvaltningsloven, som advokaten peger på.

Da DPU meddelte, at det på grund af besparelser blev nødvendigt at afskedige otte medarbejdere, opstillede man fire kriterier, som medarbejderne ville blive bedømt på, når man skulle udvælge, hvem der skulle afskediges. Nemlig:

1. Færre uddannelsesaktiviteter vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)

2. Færre forskningsaktiviteter vurderes ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)

3. Mindre evne eller vilje til kollegialt samarbejde vurderet med en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)

4. Svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen inden for undervisning eller forskning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)

Men da Thomas Rømer fik besked om, at han var udvalgt til at skulle fyres, fik han ikke at vide, hvilke kriterier han var faldet på, eller hvordan han lå i forhold til kollegerne.

Af advokatundersøgelsen fremgår det, at DM på et forhandlingsmøde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fik at vide, at bedømmelsen af medarbejderstaben i forhold til alle kriterierne generelt var meget jævnbyrdige og på højt niveau.

Her blev det også afvist, at fyringen havde noget at gøre med to gamle klager over Thomas Rømer fra 2012 og 2015, som han selv har nævnt i sin høringssvar.

Til gengæld blev det nævnt, at der har været nyere henvendelser fra tre afdelinger om en "uhensigtsmæssig tone fra Thomas Aastrup Rømer, hvor kollegaer har forsøgt dialog herom, men som Thomas Aastrup Rømer har afvist".

Hensyn til virksomhedens økonomi

Det er dé sager, som Thomas Rømer hverken er blevet partshørt om eller fået udleveret, da han bad om indsigt i sin personalemappe, og her mener advokaten altså, at forvaltningslovens regler ikke til fulde er overholdt.

Advokaten vurderer bare ikke, at man kan vinde en sag:

"Når der er tale om en afskedigelse, som er begrundet i arbejdsgiverens forhold, er det det ansættelsesretlige udgangspunkt, at domstolene godkender ethvert rimeligt hensyn til virksomhedens (her uddannelsesinstitutionens) økonomi og organisation som begrundelse for en afskedigelse", hedder det i papiret fra advokaten.

"Det følger i denne forbindelse af den juridiske litteratur og af fast retspraksis, at hvis en arbejdsgiver står over for valget mellem afskedigelse af forskellige medarbejdere, må arbejdsgiveren træffe en afgørelse efter sit bedste (saglige) skøn, og domstolene vil som den klare hovedregel ikke (dvs. kun i ekstreme tilfælde) tilsidesætte dette skøn", skriver advokaten videre i papiret.