DPU står over for en stor sparerunde og må reducere lønudgifter med, hvad der svarer til 22 stillinger

DPU skal spare, hvad der svarer til 22 stillinger

Besparelserne er en konsekvens af et underskud på 15 millioner kroner og har sendt ”chokbølger” igennem Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

Publiceret

Et budgetunderskud på 15 millioner kommer til at få store konsekvenser for personalet på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU.

Instituttet står over for en stor sparerunde og må reducere lønudgifter med, hvad der svarer til 22 stillinger – enten igennem frivillige fratrædelser eller afskedigelser.

Det skriver Forskerforum, der er Dansk Magisterforenings fagblad. Det er ifølge forskerforum udflytningsaftalen, der har ”væltet læsset”.

De ti millioner af underskuddet er en konsekvens af den dimensionering, universiteterne er blevet pålagt som følge af udflytningsaftalen. De resterende fem millioner skyldes et løbende underskud på driften, som DPU hidtil har fået bevilget af AU Arts, men som på grund af den pressede økonomi på fakultet ikke længere kan bevilges.

Aarhus Universitets hjemmeside bliver besparelserne bekræftet af dekan Johnny Laursen.

Han skriver, at ledelsen på DPU allerede inden sommerferien begyndte at se på, hvordan man kunne håndtere de særlige sparekrav, men at man nu er nødt til at fremrykke den økonomiske tilpasning.

”I fredags blev det meldt ud, at DPU står over for at skulle realisere et sparekrav på 15 mio. kroner inden 2025. Heraf har instituttet fundet besparelser på infrastruktur på 2 mio. kr. Resten af besparelsen svarer til 22 stillinger. Det endelige antal kan naturligvis variere afhængigt af de konkrete medarbejdere, der måtte søge frivillig fratrædelse”, skriver han.

Chokbølger gennem DPU

Meldingen om besparelserne har ifølge fællestillidsrepræsentant Bjørg Kjær sendt ”chokbølger” gennem DPU. Udover de personlige konsekvenser for medarbejderne frygter hun, at nedskæringerne vil gå ud over både forskning og uddannelser på DPU.

”Der er i forvejen skåret så meget ind til benet, at jeg ikke kan se, hvordan man kan presse mere ud af folk, der allerede i flere år har kompenseret for, at tingene ikke hænger sammen”, siger Bjørg Kjær.

Institutleder Claus Holm vil ikke vurdere over for forskerforum, om nedskæringerne vil gå ud over kvaliteten i uddannelse og omfanget af forskningen på DPU.

Medarbejderne på DPU blev orienterede om situationen i fredags. Medarbejderne vil kunne søge om en frivillig fratrædelse frem til 11. oktober, og i begyndelsen af november vurderer Claus Holm, at ledelsen vil have overblik over, hvor mange der i givet fald skal afskediges.