Efter cirka otte år som tillidsrepræsentant for Københavns UU-vejledere er Sussie Johansen valgt ind i Københavns Lærerforenings bestyrelse.
Efter cirka otte år som tillidsrepræsentant for Københavns UU-vejledere er Sussie Johansen valgt ind i Københavns Lærerforenings bestyrelse.

Tre UU-vejledere er nye i Lærerforeningens lokale styrelser

I København, Roskilde og Vejle sidder der en UU-vejleder i bestyrelsen i den lokale lærerkreds. Repræsentation af de mindre medlemsgrupper i de styrende organer er vigtig, påpeger nyvalgt medlem af styrelsen i Københavns Lærerforening Sussie Johansen.

Publiceret Senest opdateret

Den 5. – 7. december er der kursus for nye medlemmer af styrelserne i Danmarks Lærerforenings lokalkredse.

Her vil der være tre UU-vejledere til stede. I april blev Sussie Johansen valgt ind i kredsstyrelsen i Københavns Lærerforening. Og også i Roskilde og Vejle er der nu en UU-vejleder repræsenteret i styrelsen.

For Sussie Johansen var tredje gang lykkens gang, efter hun ved to tidligere lejligheder har stillet op til kredsstyrelsen uden at opnå valg.

Inden indtrædelsen i kredsstyrelsen har hun i knap otte år været tillidsrepræsentant for UU-vejlederne i København. Dem er der cirka 100 af.

Sussie Johansen mener, det er vigtigt, at de mindre medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening er repræsenteret i de styrende organer.

”De mindre medlemsgrupper drukner nogle gange lidt i det store faglige fællesskab i Danmarks Lærerforening. Både når det kommer til overenskomst og i de faglige snakke om, hvad der fylder i hverdagen. Når man er få, har man færre stemmer”, siger hun.

Ni medlemmer i styrelsen

I Københavns Lærerforening er der ni medlemmer i kredsstyrelsen. Netop derfor mener Sussie Johansen også, at det er vigtigt, at der i hovedstaden er plads til flere medlemsgrupper.

”Jeg synes, at så stor en kreds godt kan bære at have en større diversitet. Og jeg synes også, jeg har en masse at bringe til bordet”, siger hun.

Som eksempel peger hun på arbejdet med at indsamle viden om rammer og vilkår frem mod forhandlingerne om OK24.

”Der er det min opgave at sikre, at de mindre medlemsgrupper bliver tænkt med. For eksempel lærerne på behandlingsskoler, i PPR og på Sosu-uddannelserne og enkeltmedlemmer, der ikke er repræsenteret ved en tillidsrepræsentant”, siger Sussie Johansen.

Generelt mener hun, at der er en tendens til, at folkeskolen bliver udgangspunktet for diskussioner om rammer og vilkår, fordi det er der, langt flest medlemmer har deres daglige gang.

”Men vi har jo medlemmer mange andre steder. Og de skal også føle sig hørt og repræsenteret. Bare en lille ting, som at man i materialer skriver ’arbejdspladsen’ i stedet for ’skolen’, kan gøre en forskel”, siger hun.

Vant til talerstolen

Sussie Johansen har flere gange været valgt som delegeret for Københavns Lærerforening på Danmarks Lærerforenings kongres. Den plads er hun nu sikret som medlem af kredsstyrelsen.

På kongresserne har hun ofte været på talerstolen for at tale de mindre medlemsgruppers sag. Den taler hun nu også på møderne i Københavns Lærerforening, fortæller hun.

”Når man ikke er på en folkeskole, står man fortsat på sin didaktik som lærer, men bringer den i spil i en anden boldgade. Når man går i folkeskolen, har skolegangen dels værdi i egen ret, dels skal den lede videre til ungdomsuddannelse og et arbejdsmarked. Jeg synes, jeg er garant for det bredere perspektiv ud af folkeskolen også”, siger Sussie Johansen og tilføjer:

”Det perspektiv spiller jeg ind med til min kredsformand, der kan tage det med på forvaltningen og i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Jeg synes, jeg bliver brugt fagligt, og at der er lydhørhed”.

Dermed ikke sagt, at der kan være plads til repræsentanter for alle mindre medlemsgrupper i alle kredsstyrelser i landet, påpeger hun.

”Men bare det, at der er én på kongressen, der kan gå op på talerstolen og bidrage med en mindre medlemsgruppes vinkel på en diskussion, det synes jeg giver rigtig meget mening”, siger Sussie Johansen og tilføjer:

”Og nu mødes vi jo så tre UU-vejledere på mødet for nye kredsstyrelsesmedlemmer i næste uge og kan sparre, både med hinanden og med de kredse, hvor UU-vejlederne ikke er repræsenteret i styrelsen”.

Med valget til kredsstyrelsen er Sussie Johansen udtrådt af rollen som tillidsrepræsentant for vejlederne på Københavns kommunale ungeindsats.

Og dermed også af UU Forum, som er en udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centre, der holder jævnlige møder med konsulenter og politisk valgte fra i Danmarks Lærerforening.

Et vigtigt forum, Sussie Johansen kommer til at savne arbejdet i, pointerer hun. Men hun glæder sig også over at have fundet nye udfordringer:

”At være tillidsrepræsentant, kongresdelegeret og kredsstyrelsesmedlem er forskellige måder at udvikle sit arbejdsliv. Man stiller sig på en platform, hvor der kan være øretæver i luften. Men det giver også nogle muligheder”.

Powered by Labrador CMS