Læremidler

På mange skoler er det det samme forlags portal, eleverne skal slå op på, hvad enten de har matematik, dansk, tysk eller historie. Og på naboskolen sidder vennerne med den samme portal, fordi kommunen har indgået én samlet aftale med én udbyder.

Det er ikke længere læreren, der vælger læremidlerne

Valget af undervisningsmaterialer rykker længere og længere væk fra lærerne, efterhånden som kommunerne går over til at købe adgang til én portal for alle skoler i alle fag. Det går ud over undervisningens kvalitet, påpeger Lærerforeningen.

Publiceret Senest opdateret

Tidligere havde lærerne på Uglegårdsskolen i Solrød mulighed for at vælge mellem forløb på Gyldendals, Clios og Alineas portaler, når de tilrettelagde deres undervisning. Fremover er det en af Alineas portaler, eleverne skal slå op på, når de møder om morgenen kl. 8, og igen kl. 9 og i hver eneste time resten af skoledagen.

”Det er ærgerligt og trist, for læremidler er jo gerne bygget op på en bestemt måde, så det bliver lidt ensformigt. Og vi er nødt til hele tiden at lave forløbene om, så de passer til alle elever”, fortæller dansklærer Trine Westergren.

Danmarks Lærerforening har længe iagttaget og beklaget, at lærerne får stadig mindre indflydelse på valget af undervisningsmaterialer, hvilket er en del af lærerens arbejde for at sikre variation og øge engagementet i undervisningen.

”Mange lærere står med en følelse af, at indkøbsbeslutningerne er rykket længere væk fra dem. Det gælder både grej og læringsportaler, og det går ud over undervisningens kvalitet. For at sikre en god og varieret undervisning bør lærerne have adgang til et bredt udvalg af både digitale og analoge undervisningsmidler, siger Regitze Flannov, der er forkvinde for foreningens undervisningsudvalg.

Et spørgsmål om at spare

Hun mener, der bør være budget til, at lærerne både kan indkøbe relevante resurser og opdatere eller erstatte forældede materialer.

”Der bør også afsættes budget til indkøb af yderligere resurser såsom 3D-printere, robotter, lydbøger og musikinstrumenter”.

En medlemsundersøgelse, som Lærerforening gennemførte tidligere på året i år, viser, at 55 procent af lærerne oplever ’i nogen grad’ at have adgang til undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Hver tredje fortæller, at de kun oplever kun i ’nogen grad’ eller slet ikke har adgang til materialer af høj kvalitet.

”På grund af kommunernes fokus på at spare penge, køber kommunerne ofte portaler med et ensartet udtryk gennem alle fag. Det kan gøre undervisningen kedelig og hindre, at der kan bruges undervisningsmidler, der passer det konkrete behov på en skole”, siger Kim Høgskilde, direktør for den aarhusianske læseportal FrontRead og formand for Brancheforeningen for Undervisningsmidler.