Skolefolk til ny minister: Store udfordringer for skolerne foran os

Skolerne må finde en stadigt sværere balance mellem opgaver og resourser, skriver KL, DLF og Skolelederforeningen i et brev til Mattias Tesfaye

Publiceret

"Der er store udfordringer foran os. Stadigt flere børn og unge er ensomme, får psykiatriske diagnoser og har behov for hjælp og støtte. Mere end 45.000 unge står uden uddannelse eller arbejde", skriver lærernes formand, KL's børne- og undervisningsudvalgsformand og Skolelederforeningens formand i et fælles brev til den nyudnævnte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Og samtidig peger de på:

"Skolerne må finde en stadigt sværere balance mellem opgaver og resurser. Og alt for få ser mod læreruddannelserne og det efterfølgende arbejde i folkeskolen".

Gordon Ørskov Madsen, Thomas Gyldal Petersen og Claus Hjortdal peger på partnerskabet Sammen om Skolen som stedet, hvor løsningerne skal findes:

"Det tætte samarbejde mellem skolens parter er afgørende, når vi skal lykkes med at løse de væsentlige og komplekse udfordringer, folkeskolen og samfundet står overfor. I dag er samarbejdet om skolen historisk godt, og Sammen om Skolen-partnerskabet har spillet en væsentlig rolle i at samle skolens aktører om fælles, holdbare løsninger", hedder det i brevet, hvor de peger på, hvor langt partnerskabet allererede er nået:

"Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem er et eksempel på, hvad vi kan, når vi arbejder sammen. Vi har taget store skridt på vejen mod større frihed til folkeskolen. Arbejdet med at skabe en mere praksisorienteret skole med mere motiverende undervisning for alle elever er i gang, og det samme er det store og vigtige arbejde med at sikre bedre inklusion i folkeskolen".

Powered by Labrador CMS