Læreruddannelse

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Lærerstuderendes Landskreds, Danske Professionshøjskoler og KL har i samarbejde udgivet en oversigt, der skal give afklaring om rollefordelingen i integreret praktik.

Ny oversigt over roller i integreret praktik: Se forventningerne til dig

Hvem har hvilke roller? Hvad betyder integreret praktik for lærerstuderende, læreruddannere, forvaltning, skoleledere og praktiklærere? Det giver en ny oversigt svar på. 

Publiceret

Integreret praktik er et nyt begreb i læreruddannelsen. En ny oversigt skal bruges af lærerstuderende, læreruddannere, forvaltning, skoleledere og praktiklærere til at give et klarere overblik over, hvem der løser hvilke opgaver.

Målet er klart – integreret praktik i skolerne skal styrke samarbejdet mellem praktikskoler og professionshøjskoler. Men et nyt begreb skaber også nye opgaver og roller. 

De roller og opgaver har Danmarks Lærerforening i samarbejde med Skolelederforeningen, Danske Professionshøjskoler, KL, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds udarbejdet en vejledende oversigt over.

Her er der oversigter over regelgrundlaget for den integrerede praktik og en gennemgang af roller og opgaver for de lærerstuderende, praktiklærere på skolen, praktikkoordinatorer på skolen, skoleledere, undervisere på professionshøjskolen, praktikkoordinatorer på professionshøjskolen og forvaltningen skitseret.

Find det nye værktøj her