KL og DLF bag fælles inspiration: Her er modtagelsen af nye lærere sat i system

KL og Danmarks Lærerforening har indsamlet viden og erfaringer med, hvordan nye lærere støttes endnu bedre i deres første job. Erfaringerne er blevet til et nyt inspirationskatalog. 

Publiceret Senest opdateret

Fire ud af ti af de lærere, der blev færdiguddannet i 2015, var ikke ansat i folkeskolen i 2020, har en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vist. 

Og i 2017 viste en undersøgelse, at 43 procent af de danske nyuddannede lærere oplever, at der mangler struktur og en plan for deres start som lærer. 

Lærerforeningen prøvede uden held at få indført en national lærerstartordning med arbejdstidsaftalen i 2020, og har fortsat som mål, at lærerstarttiltag bliver et landsdækkende fokusområde. 

Men ved overenskomsten fra 2021 blev DLF og KL enige om et udviklingsprojekt, som i dag er mundet ud i et stort inspirationskatalog med forsknings- og erfaringsbaserede ideer til en god modtagelse af nyuddannede lærere i jobbet. 

Erfaringerne fra seks kommuner, der har sat modtagelsen af nye lærere i system, indgår i et nyt inspirationskatalog.

”Der er desværre alt for mange nyuddannede lærere, der forlader faget allerede i de første arbejdsår. Og det er virkelig en skam. Både for den enkelte, der har brugt mange år på at uddanne sig, men også for de elever og skoler, der mangler uddannede lærere”, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i en pressemeddelelse.

Inspirationskatalog

Input fra forskning i ind- og udland og erfaringer fra seks kommuner er samlet i et nyt inspirationskatalog, som Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet for KL og Lærernes Centralorganisation.

Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen (S) er også glad for det fælles fokus på at hjælpe nyuddannede lærere i overgangen til arbejdsmarkedet med alt, hvad det indbefatter i forhold til forældresamarbejde, klasserumsledelse og faglige forventninger:

”Nyuddannede lærere skal naturligvis have den bedste start på deres tid i folkeskolen. Mange kommuner har allerede sat ekstra spot på netop den gruppe. Samtidig styrkes de kommunale tiltag af, at vi har fået en ny læreruddannelse, der i højere grad ruster de studerende til det vigtige job som lærer i vores alle sammens folkeskole", siger han.

"Nu er det afgørende, at vi tager godt imod de nye lærer på alle landets skoler, så de har lyst til at blive i folkeskolen og gøre en forskel for vores børn og unge”, lyder det videre fra Thomas Gyldal Petersen.