Debat

Hovedstyrelseskandidat: Tillidsrepræsentanterne slides op - her er mit bud på at få friske kræfter

'Gearet til fremtiden', hedder et udviklingsprojekt for Danmarks Lærerforening. Men er vi gearet til nutiden, spørger tillidsrepræsentant Kresten Dahlmand Andersen

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Folkeskolen befinder sig i en afgørende fase netop nu. Efter 10 år med mislykket skolereform, rigide arbejdstidsregler og forfejlet inklusionspolitik, er der endelig hul igennem, og der er bred enighed om at meget skal rettes op i folkeskolen.

Hvis vi i Danmarks Lærerforening skal gøre vores indflydelse gældende - fra Christiansborg til Østre Skole - skal foreningen være stærk og besat med kvalificerede kræfter.

Men de tre ovennævnte plager har ikke været omkostningsfri for DLF: Den omfattende flugt fra lærerfaget, skoleskift og stresssygemeldinger har også ramt de tillidsvalgte, som skal yde den indflydelse vi ønsker os. Også her har udskiftningen været langt større end vi har været vant til.

Den udvikling skal vendes hvis vi fortsat skal kunne mønstre tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser og have et stærkt rekrutteringsgrundlag til kredsene og hovedforeningen.

Jeg påstår at svaret - blandt andet - er uformel og uforpligtende aktivering af medlemmerne i foreningen.

Stor udskiftning

Danmarks Lærerforening arbejder i disse år med at sikre vores bæredygtighed som forening. Medlemstallet er vigende, fordi der bliver færre lærere; og den politiske virkelighed er stadigt mere omskiftelig. Vi skal sikre foreningen økonomisk, og være dagsordensættende i alle fora fra de lokale MED-udvalg til forligskredsen om folkeskolen.

En af de bærende piller i dette er de tillidsvalgte, som er fødekæde op igennem foreningen. Det er erfarne tillidsfolk, som befolker vores kredse og hovedforening. 

De samme tillidsvalgte er selv, på et tidspunkt, blevet rekrutteret blandt medlemmerne ude på arbejdspladserne. På et eller andet tidspunkt har de følt sig ansporet til at involvere sig i foreningens arbejde, og er blevet en aktiv del af DLF.

Jeg er selv tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening, og efter kun 6 år som tillidsrepræsentant kan jeg nu se mig omkring i TR-kredsen her i Roskilde Lærerforening og konstatere: Ud af 26 personer er der kun 4 med mere TR-erfaring end mig selv. 

Nogle har endda været skiftet både to og tre gange i den tid. Det medfører et enormt videnstab ude på skolerne og i lærerforeningen. Jeg forventer, at billedet er det samme i andre kredse.

Efter 10 år med konsekvenserne af skolereformen og inklusionsdagsordenen, må jeg konstatere at TR-posten, ligesom lærerjobbet, er blevet langt mere opslidende og krævende. 

Det betyder, at det ikke er pensionisttilværelsen, der oftest står på dagsordenen, når vi siger farvel til en TR. Det er nyt job, måske karriereskift eller slet og ret udbrændthed og manglende energi til opgaven. Det er en virkelighed, vi er tvunget til at forholde os til i foreningen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi skal finde glæden og overskuddet i de kollegiale og faglige fællesskaber, så vi får en mere aktiv medlemsskare. Det skal dels gøre arbejdet lettere for de tillidsvalgte, men også sikre at der står nogen klar til at overtage, når den gamle træder af - eller som Johan Ottosen så smukt formulerede det, i sin sang fra 1890:

 ”For de gamle, som faldt / er der ny overalt / de vil møde, hver gang der bliver kaldt”.

Flere (uformelt) aktive medlemmer

Jeg tror, at vi skal fokusere på relationer, ejerskab og aktivitet i fagforeningsregi for at sikre den fremtidige fødekæde til de vigtige tillidsposter. Jeg tror på, at vi kan blive klogere på, hvordan vi skal gøre det, ved at kigge bagud. 

Fagforeningen har engang været en vigtig social markør og et professionelt, såvel som personligt, omdrejningspunkt for mange medlemmers liv. En så integreret funktion kommer vi ikke til at se igen, men jeg tror, at vi som fagforening kan se medlemsaktivering bredere end blot fagpolitik og lokale sager. 

Jeg tror, at en bred vifte af sociale, kreative, faglige og debatterende arrangementer kan få medlemmerne til at vende sig ind mod fagforeningen, og skabe relationer til kolleger på andre skoler, igennem Danmarks Lærerforening. 

Jeg tror også på, at hvis det lykkes, vil en stor del af fremtidens tillidsvalgte være kommet ind i de aktives kreds ad netop denne vej. Da jeg selv var studerende, og aktiv i Lærerstuderendes Landskreds, arbejdede vi ud fra mantraet ”Aktiviteter rekrutterer, relationer fastholder”, som jeg mener er en universel sandhed for alle foreninger.

Jeg vil opfordre til, og arbejde for, at Danmarks Lærerforening sætter ny fokus og nye perspektiver på medlemsinvolveringen, og gør os endnu mere umage for at finde aktiviteter, hvor medlemmerne kan tage aktiv del i foreningen af lyst, i stedet for nød eller pligt. 

Hvis jeg har ret, vil velbesøgte medlemsarrangementer både øge og styrke vores netværk på tværs af arbejdspladser. Hvis det lykkes, vil det måske føles mere overskueligt at stille op til en tillidspost, fordi man allerede er uformelt aktiv i foreningen. Det tror jeg på.

Danmarks Lærerforening skal søge nye veje til medlemsinvolvering og være en synlig del af medlemmernes hverdag. Helt konkret tænker jeg på idrætsaktiviteter, weekendkurser, 1. maj og Grundlovsdag, kulturelle arrangementer, faglige workshops og måske bare en medlemsfest i forbindelse med kredsens generalforsamling. 

Det vigtige er, at paletten er bred, og at medlemmerne oplever værdi, når de deltager. I Roskilde Lærerforening har vi bevæget os i den retning, og er lykkedes med at få medlemmer til at deltage som vi ellers aldrig har set vores regi før.

Arbejdet skal ske lokalt, og bæres af lysten hos netop dem, der sidder der. Som i alle foreningens andre opgaver skal det inspireres og støttes fra hovedforeningen - det er herigennem, vi kan dele lokale erfaringer og inspirere ud fra et mere generelt perspektiv.

Powered by Labrador CMS