Anmeldelse

Lærerens scenariekompetence

Har du scenariekompetence?

"Kontekstualisering" og "anvendelse" er nøgleord i denne bog, hvor målet er at støtte ”læreren i at undervise scenariebaseret …” ved hjælp af en ”ny didaktisk model”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Undervisning i skolen i dag er overvejende traditionel og domineret af en lærer, der taler det meste af tiden”. Det er, som forfatteren anfører, sat på spidsen, men undervisning bør i højere grad gøre eleverne klar til den verden, de møder efter folkeskolen, og sikre dem de kompetencer, der kræves. Ifølge denne bog er svaret scenariebaseret undervisning, hvor læreren ”kigger ud i verden” ved planlægning og begrundelse af undervisningen. Kort fortalt er scenariedidaktik ”en tilgang til undervisning, der tager afsæt i, at det, vi gør i skolen, i langt højere grad skal afspejle det, man gør i verden uden for skolen”.

Fakta:

Titel: Lærerens scenariekompetence

Forfatter: Simon Skov Fougt

Pris: 269,95

Sider: 207

Forlag: Akademisk Forlag

”Lærerens scenariekompetence – Didaktik 3.0: Faglighed, undervisning og it i det 21. århundrede” udspringer af et. ph.d.-projekt omskrevet til en bog i fire overordnede dele og er en teoretisk og praktisk indføring i scenariebaseret undervisning. Første del tager afsæt i idealet om det 21. århundredes kompetencer, undervisning og it, og i anden del analyseres tre forskellige didaktiske relationsmodeller, herunder ”den scenariedidaktiske relationsmodel”. I bogens tredje del præsenteres begrebet scenariekompetence, hvilken eksemplificeres via analyse af denne kompetence hos fire lærere i konkrete undervisningscases. I bogens fjerde og sidste del er fokus rettet på, hvordan den enkelte lærer kan planlægge, gennemføre og evaluere sin undervisning med den scenariedidaktiske relationsmodel som redskab. Bogen afsluttes med en omfattende referenceoversigt.

Som omskrevet og bearbejdet ph.d.-afhandling er bogen vellykket: Læsbarheden er god, og læseren hjælpes på vej, idet pointer fremhæves med rød skrift. Undervejs opfordres læseren til refleksion, da hvert kapitel indeholder spørgsmål til overvejelse eller diskussion med kolleger/medstuderende.

Personligt er jeg mest optaget af bogens tredje og fjerde del, der henvender sig til mig som lærer. Ved første øjekast virker den scenariedidaktiske relationsmodel noget uoverskuelig, men forfatterens forklaring af modellen gør det komplekse forståeligt. Som lærer er det godt at blive mindet om, hvilke didaktiske muligheder der kan understøtte en mere virkelighedsnær undervisning: Det kan jeg personligt bruge bogen til. Og hvem vil ikke gerne have scenariekompetence?