Anmeldelse

Gør dine elever bedre til gruppearbejde

Gruppearbejde som arbejdsform er meget udbredt i det danske uddannelsessystem. Her er en udgivelse, der både er en brugsbog med konkrete tiltag og en refleksionsbog om alt, der skal overvejes, når elever skal lære at indgå i gode faglige dialoger med hinanden.

Publiceret Senest opdateret

Fakta

Gruppearbejdets didaktik

Forfattere:  Steen Beck, Maren Aarup Schjørring og Tony S. Andersen

230 kroner

186 sider

Forlag: Frydenlund

Tillad mig at citere Pelé, fodboldspilleren over dem alle: "Hvis man fjerner 'hold' fra 'holdarbejde', er det bare 'arbejde', og hvem vil have det?"

Der er mange opgaver, der løses bedst og mest meningsfuldt og udviklende, når de løses i samarbejde, i dialog og gennem diskussioner og meningsudvekslinger. Det gælder i arbejdslivet, det gælder - og grundlægges - i skolen.

Det danske skolevæsen har gruppearbejde som en del af det didaktiske bagkatalog, og derfor er det vigtigt, at gruppearbejdet fungerer. At arbejde i grupper er ikke altid let. Organiseringen, gruppedannelsen, opgaverne til gruppen og evalueringen er alt sammen noget, man kan kvalificere som elev og som lærer. Det er grundlæggende for didaktikken i bogen, at elevernes medansvar for arbejdet altid er en del af didaktikken.

Gruppearbejdets didaktik er skrevet af to gymnasielærere og en uddannelsesforsker, der har hentet inspiration, teori og cases fra andre gymnasielærere i Danmark. Det er en brugsbog, der giver ønsker at give didaktiske redskaber til alle, der arbejder med undervisning. Eksemplerne er hentet fra gymnasieskolen, men tilsvarende eksempler findes i andre skoleformer og (næsten) alt i bogen er relevant for folkeskolelærere og undervisere på professionshøjskolerne.

Man kan begynde læsningen med de fem gode råd sidst i bogen:

1. Insister på at alle, både stærke og svage elever, skal bidrage til det faglige praksisfællesskab.

2. Lav forskellige optakter til gruppearbejdet: Nogle gange med lektier, andre gange med inspirationsmateriale uden forberedelse.

3. Afslut gruppearbejdet på forskellig vis, for eksempel gennem diskussioner på klassen, ferniseringer eller elevfremlæggelser.

4. Hav en fast vifte af fem til otte gruppearbejdsformer, som du kan skifte imellem.

5. Lav et arbejdsspørgsmål mindre og brug ti minutter mere på at overveje gruppeinddelingen. Det er alligevel altid dynamikken i en gruppe, der afgør, hvor langt eleverne kommer, og hvor godt arbejdet bliver.

At lære at arbejde i grupper er en dannelsesproces, men det er også en forberedelse til fremtidigt studie og til arbejdslivet. Det gode gruppearbejde giver læring og skaber resultater med kvalitet.

Gruppearbejde er noget, der skal læres. Det glemmer man ofte. Det skal organiseres, så alle ser, at de er en del af gruppens arbejde. Det kræver en god klasserumskultur, men denne klasserumskultur kan styrkes gennem det gode gruppearbejde. Sådan hænger alt sammen og bogen her klæder dig på til den opgave.