Anmeldelse

Børn med flere sprog
Børn med flere sprog

Ser vi de flersprogede børn, der har sproglige vanskeligheder?

Flersprogethed i sig selv forårsager ikke sprogforstyrrelser, men flersprogede børn kan ligesom alle andre børn have problemer med den generelle sprogudvikling.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er en udbredt misforståelse, at den sproglige udvikling hos flersprogede børn generelt starter senere end hos etsprogede børn, og at de flersprogede børns sprogudvikling er langsommere på begge sprog. At mange af os ikke er i stand til at vurdere, om en elevs (for) langsomme sprogudvikling skyldes en generel sproglig svaghed, eller om barnet ikke er nok eksponeret for sine sprog, betyder, at vi ikke nødvendigvis opdager de flersprogede børn, som rent faktisk er forsinkede i deres sproglige udvikling – og at de derfor ikke får hjælp i tide.

Fakta:

Titel: Børn med flere sprog

Forfatter: Eva-Kristina Salameh, Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh, Christina Hedman

Pris: 299

Sider: 160

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Et afsæt for "Børn med flere sprog", som er oversat fra den svenske "Flerspråkighet i skolan", er netop, at sprogforstyrrelser ofte forklares og forklejnes med flersprogsvilkåret, hvorfor flersprogede børn er underrepræsenterede i forhold til visse problematikker, for eksempel ordblindhed. Identificeringen og afgrænsningen af dysleksi hos flersprogede elever har da også et kapitel for sig selv, og dette fokus sammen med kapitlet om sproglig vurdering af flersprogede skolebørn gør bogen selvskreven hos logopæder og sprogvejledere.

Igennem bogens seks kapitler sammenlignes og diskuteres løbende viden om børns generelle sprogudvikling med forskning om flersproget sprogudvikling, og forskelle og ligheder pointeres og underbygges med praksiseksempler, der går helt tæt på børnene og deres sprog.

Modtagelsesklasselærere og pædagoger, studerende og konsulenter kan derfor med stor fordel også læse med i praksisbeskrivelserne og forskningsdiskussionerne. Bogens temaer behandles dybt og detaljeret, både når det handler om, hvordan man vurderer et flersproget barn, når der er mistanke om læse- og skrivevanskeligheder, og hvad den sproglige socialisering i kraft af omgivelsernes påvirkning betyder for sprogudviklingen. Også de særlige kognitive styrker ved at vokse op med flere sprog fremhæves - for eksempel beskrives, hvordan flersprogethed kan generere bedre eksekutive funktioner, især i forhold til koordinering, planlægning og arbejdshukommelse.

Helle Iben Bylanders og Trine Kjær Kroghs bearbejdelse til dansk er sket i  samarbejde med originalforfatterne, og balanceringen af praksiseksempler fra svenske skoler og institutioner og perspektiveringen til danske forhold fungerer godt. Det er i det hele taget en god og velskrevet bog med det ærinde at hjælpe professionelle voksne i at udrede og støtte flersprogede børn med sproglige vanskeligheder.

Powered by Labrador CMS