Vigerslev Alles Skole i Valby har nu tre modtageklasser med elever fra Ukraine - her klassen for seks-ni-årige.

Nye kurser skal klæde lærerne på til at modtage flygtningebørn

Efter sommerferien kan lærere over hele landet deltage i en række nyudviklede kurser i dansk som andetsprog, der skal give en hurtig og praktisk tilgang til den akutte opgave at modtage nyankomne børn og unge fra Ukraine.

Publiceret

Hurtigt og effektivt kompetenceløft af de lærere, som bliver kastet ud i at modtage og undervise nyankomne flygtningebørn fra Ukraine. Det er målet med en række nye kurser, som professionshøjskoler landet over udbyder efter sommerferien.

Kurserne, som både er fysiske og online, henvender sig især til nyuddannede lærere, som ikke har erfaring med at undervise i dansk som andetsprog samt de lærere, som ikke har undervist i faget eller i modtagelsesklasser længe. Med vægt på det praktiske frem for det teoretiske.

”Vi tager udgangspunkt i, hvad lærerne har brug for her og nu, så derfor bliver indholdet af kurserne meget praksisnært. Man har især brug for konkrete redskaber og feedback på egen praksis, når man bliver kastet ud i en ny opgave”, siger lektor og udviklingskoordinator Mette Ginman fra Københavns Professionshøjskole (KP).

Kompetenceløft til nye lærere i dansk som andetsprog

Efter sommerferien bliver en række nye materialer i dansk som andetsprog tilgængelige for alle lærere og skolepædagoger på nyankomne.dk

Materialet henvender sig især til lærere og skolepædagoger, som for første gang skal modtage og undervise børn og unge fra Ukraine.

De 10 temaer for de asynkrone materialer/kurser er

1. Flere sprog som ressource

2. Med flere i sprog i fritidstilbud

3. Skole-hjemsamarbejde med nyankomne forældre

4. Den første tid i modtageklassen

5. Udvikling af nyankomnes ordforråd

6. Skole og Ukraine

7. Organisering af dansk som andetsprog basis

8. Samtaler og stilladsering i undervisningen

9. Læremidler

10. At være flygtning

Der udbydes også en række fysiske og online 15-timers kurser i dansk som andetsprog til nye lærere.

Kurserne er praksisnære og inddrager lærernes egen praksis. De omhandler trivsel, sprog og faglig udvikling og har fokus på følgende temaer:

- Tilrettelæggelse af en struktureret og tryg skolehverdag for nyankomne elever.

- Sprogudviklende basisundervisning med fokus på deltagelse, tryghed og elevens ressourcer som et aktiv i skolen.

- Afdækning og nyttiggørelse af sproglige og faglige kompetencer.

- Samarbejde med elevens familie.

Kurserne bliver afholdt på professionshøjskolerne, og interesserede lærere skal henvende sig til deres skoleleder.

Hver kommune får tildelt et antal gratis pladser, som administreres af den enkelte kommune.

Kilde: Specialkonsulent Bertram Voss (KL) og lektor og projektkoordinator Mette Ginman (KP)

Københavns Professionshøjskole er tovholder på udviklingen af de nye kurser og materialer, som sker på baggrund af en donation på fem millioner kroner fra A. P. Møller Fonden til Kommunernes Landsforening (KL) i april måned – øremærket til kompetenceløft i dagtilbud og skole i forbindelse med modtagelsen af børn og familier, som er flygtet fra krigen i Ukraine.S

DLF: God løftestang

Danmarks Lærerforening glæder sig over udviklingen af kompetencegivende kurser til lærerne, og håber, at skolerne vil benytte sig af tilbuddene.

”Hvis man ikke har haft en modtagelsesklasse længe eller ikke lige har beskæftiget sig med dansk som andetsprog, er dette en god løftestang for lærerne, så de kan give eleverne den kvalificerede undervisning, de har krav på”, siger Regitze Flannov, formand for DLF’s undervisningsudvalg.

Kurserne kommer til at bestå af to dele. Dels et forløb på 13 lektioner, som man følger online alene eller sammen med kolleger. Disse asynkrone materialer kommer omkring alle temaer i forbindelse med modtagelse af nyankomne børn, og vil være tilgængelige for alle lærere og pædagoger på nyankomne.dk. Nogle af materialerne er allerede klar på sitet nu.

Derudover får hver kommune tildelt et antal pladser til fysiske eller online 15-timers kurser, som interesserede lærere kan søge via deres skoleleder. Der bliver plads til i alt 600 lærere på landsplan.

Kurserne, der ligeledes primært henvender sig til nye lærere eller lærere, som skal undervise i dansk som andetsprog for første gang, omhandler sprogudviklende basisundervisning af nyankomne børn, som ikke taler dansk.

Aktionslæring

”Kurset bygger på aktionslæringstankegangen, hvor lærernes egen praksis bliver bragt i spil og de får mulighed for at afprøve metoder og aktiviteter fra kurset og få feedback på det.”, siger Mette Ginman, Københavns Professionshøjskole.

Indholdet bygger på den eksisterende viden om undervisning i modtagelsesklasser og dansk som andetsprog, men får tilført særskilt viden om landet Ukraine og dets skolesystem, oplyser Mette Ginman.

Ifølge KL står kommunerne, skolerne, lærerne og skolepædagogerne lige nu med en stor og svær opgave, når man skal modtage og støtte de mange ukrainske børn og unge, som er flygtet fra krigen i Ukraine.

Og støtten til det ekstraordinære kompetenceløft af lærerne er ikke en erstatning for de formelle uddannelsestilbud til lærere inden for dansk som andetsprog, understreger KL.

”Det er en mulighed for at give en masse lærere nogle basiskompetencer og redskaber til at støtte de flygtningebørn, der kommer ud og skal have deres hverdag i folkeskolen”, siger børn- og skolechef Peter Pannula Toft.

Generelt er der et kæmpe efterslæb på kompetenceudvikling i folkeskolen, mener DLF, og understreger, at alle børn, der kommer til Danmark, har ret og krav på at modtage god undervisning.

”Det er rigtig fint med disse her og nu kurser til at understøtte en pludselig opgave, men alle lærere i dansk som andetsprog har behov for den nødvendige kompetenceudvikling til modtagelsen af nyankomne børn, uanset hvor børnene kommer fra”, siger Regitze Flannov, formand for DLF’s undervisningsudvalg.

Fagligheden omkring modtagelsen af børn fra andre lande er en velkendt disciplin for professionshøjskolerne, og derfor er det muligt at stable disse landsdækkende kurser på benene så forholdsvis hurtigt.

”Det er meget glædeligt, at man på så kort tid kan rejse penge til at lave noget så dyrt og unikt som asynkrone materialer til glæde for lærerne og alle nyankomne elever. Det betyder, at eleverne møder en undervisning, der bygger på et kvalificeret grundlag samtidig med, at man støtter lærerne i den meget store udfordring, de står over for”, siger lektor Mette Ginman, Københavns Professionshøjskole.