Emu'en er klar med et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i forårstegnene i natur og haver.
Emu'en er klar med et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i forårstegnene i natur og haver.

Masser af gratis materialer til undervisningen i dansk for ukrainske elever

Undervisningsmaterialet ’Fart på dansk’ fra Alinea er nu gratis for alle skoler, og materialer fra EMU inviterer til at tage eleverne med i ud i naturen og finde forårstegn.

Publiceret Senest opdateret

SFor at hjælpe sprogundervisningen af ukrainske børn godt på vej, har forlaget Alinea – med støtte fra Egmont Fonden – gjort alle materialer i serien ’Fart på dansk’ gratis for skolerne.

Det sker ifølge forlaget, fordi sproget er vigtigt for at blive en del af fællesskabet i skolen, i fritiden og i det danske samfund generelt.

”Vi hjælper med materialer til både børn og undervisere i håb om, at de ukrainske børn med flugterfaringer hurtigt kan tilegne sig det danske sprog, deltage i fællesskaber og fortsætte den uddannelse, de var i gang med inden krigen", siger Rikke Bay, der er forlagsdirektør hos Alinea.

Materialet bygger ifølge forlaget på den nyeste viden om dansk som andetsprogsdidaktik og tager højde for løbende optag af elever og behov for differentiering. Det bygger desuden bro til den øvrige undervisning og giver eleverne sprog til at kunne være med i alle fag – uanset om det er dansk, matematik eller madkundskab.

Materialer til dansk som andetsprog

Alinea tilbyder disse materialer gratis til skolerne:

Fart på dansk: Håndbogen

Fart på dansk: Bogstaver og tal

Fart på dansk: Lyt, tal, læs og skriv

Man kan bestille op til 25 eksemplarer af hvert elevhæfte og fem eksemplarer af hver håndbog. Hele skolen får desuden adgang til de digitale materialer.

Kilde: Alinea

Find foråret

Forløbet fra Emu tager udgangspunkt i kompetencemålet tale i dansk som andetsprog - basis. Der er god mulighed for justering i forhold til aldersgruppe og elevforudsætninger, og forløbets struktur kan udvikles og overføres til andre emner.

Læs mere: https://emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/tale/foraarsforloeb

Stilk, blade, træ, stamme, knop, gren

Man kan også vælge at gå ud i naturen, hvor træerne blomstrer og bierne summer. Med ’Forårsforløb’ fra Undervisningsministeriets portal Emu kan man tilrettelægge et undervisningsforløb, der opbygger elevernes ordforråd med udgangspunkt i det danske forår.

Forløbet sætter fokus på typiske forårstegn, er målrettet alle modtageklasser og tager udgangspunkt i kompetenceområdet tale i dansk som andetsprog – basis.

Efter forløbet skal eleverne kunne kende de mest typiske tegn på forår i skoven, i haven og uden for skolen og de skal kunne benævne blomstens, træets og insekters dele og farver. Eleverne skal desuden kunne berette om en oplevelse mundtligt og skriftligt med brug af tidsbindeord og i datidsform.

Eleverne kan gøre brug af alle deres sproglige resurser, det vil sige dansk og modersmålet, fremmedsprog, kropssprog med mere, hvilket er med til at sikre, at eleverne udfordres til at anvende risikostrategier, som det hedder i materialet.

Forårsforløbet er bygget op i tre faser. I første fase skal eleverne derhjemme eller i makkerpar på skolen tale om billeder af forårstegn. I fase to skal eleverne i grupper en tur ud i nærmiljøet omkring skolen og tage billeder af forårstegn. Til sidst skal eleverne fortælle hinanden om billederne og dagens aktiviteter.

Powered by Labrador CMS