Man kan bruge AI til at skabe tekster, der gør det muligt for de nyankomne elever at deltage på lige fod med de andre elever, fortæller adjunkt Hanne Vandal.

Sådan kan du bruge AI i undervisningen af nyankomne elever

Med kunstig intelligens kan lærerne ret enkelt skabe tekster på elevernes egne sprog, og det hjælper dem både til at lære dansk og til at lære det faglige indhold, fortæller lektor Hanne Vandel.

Publiceret Senest opdateret

Forestil dig en mellemtrinselev, der har været dygtig til naturfag hjemme i Ukraine. Nu sidder hun så i en dansk klasse og har ingen chance for at deltage i klassens diskussion om klimamål. 

For hendes sparsomme danskkundskaber rækker ikke til at læse dagens tekst om erosion. Det er en skam både for pigen og for klassen, som går glip af hendes bidrag.

Hanne Vandal underviser i dansk som andetsprog på Københavns Professionshøjskole, og hun er til enhver tid fortaler for at give flersprogede elever deltagelsesmuligheder ved at lære gennem deres egne sprog.

”Hvis vi fx ser på de nyankomne ukrainske elever, så er deres største resurse deres familiesprog. De har brug for at bruge deres ukrainske for at blive bekræftet i deres identitet som dygtige elever og for at føle, at de kan bidrage ind i læringsfællesskabet. Det kan de kun for alvor komme til, hvis lærerne hjælper dem til at bruge deres eget sprog”, siger hun.

Det gælder både i modtageklasserne, hvor de skal lære basisdansk, og når eleverne kommer ud i almenklasserne og skal kunne følge med i den faglige undervisning. 

Og det arbejde er blevet meget lettere med kunstig intelligens, fortæller Hanne Vandal.

”Jeg er med på, at det tager lidt længere tid for lærerne, især i starten. Men det jeg hører fra de lærere, jeg taler med, som er begyndt at bruge kunstig intelligens til at inddrage elevernes egne sprog, er, at det går hurtigere og hurtigere og i den grad er arbejdet værd”.

Brug AI til at stilladsere

Så hvordan kan man gøre det?

Man kan tage den tekst, der skal arbejdes med og bede den kunstige intelligens om at lave et referat, fokusere på udvalgte områder, ord eller personkarakteristikker på dansk. 

Det kan man så rette til, og når man har en tekst, man synes giver mening, kan man bede AI oversætte til elevens stærkeste sprog og give teksten til eleven.

”På den måde kan du stilladsere, så eleven på sit eget sprog får det samme faglige indhold, som de andre elever bliver præsenteret for af læreren på dansk. Men du kan også bruge den danske og den ukrainske tekst til at give eleverne en metasproglig opmærksomhed ved fx at sammenligne, hvad fagudtrykkene hedder på de to sprog”, forklarer hun.

Man kan også vælge at oversætte originalteksten, ligesom man hidtil har kunnet i google translate, men den kunstige intelligens er et mere fleksibelt værktøj, fordi man kan bede den oversætte i et bestemt fagsprog eller i hverdagssprog, skrive længere eller kortere eller have fokus på bestemte områder.

”Man kan gøre det her med alle typer tekster, skønlitterære som faglitterære. Hvis man fx skal lære noget i udskolingen om vandets kredsløb, så kan man bede den kunstige intelligens om at lave referat af fagtekstens vigtigste pointer og så bede eleven sammenligne, så han eller hun får fagsproget med udgangspunkt i sit eget sprog”.

Hanne Vandal understreger, at det både handler om at give eleverne det faglige indhold, at give dem bedre danskkundskaber og at skabe deltagelsesmuligheder for eleverne.

”De får lov til at vise, hvad de kan. Elever, som starter i dansk skole på mellemtrinnet har rigtigt mange skoleerfaringer med sig, og hvis man giver dem mulighed for at bruge dem, så gør det noget ved deres motivation. Hvis man omvendt præsenterer dem for en pixiudgave af det, deres kammerater lærer, fordi man lader sproget være barrieren, så bliver de demotiverede”.

Formulere sig som en elev i udskolingen

Hvis læreren arbejder på en skole, hvor eleverne må bruge kunstig intelligens, kan man også lade eleverne bruge det som værktøj til at formulere danske tekster.

”Igen, hvis man fint forstår det faglige indhold, så er det ikke sjovt at skulle aflevere en tekst, som er formuleret som om, man gik i indskolingen, når man går i udskolingen. Med kunstig intelligens kan de få hjælp til danske formuleringer på samme niveau, som de selv kan skrive på deres stærkeste sprog”.

Den mundtlige del af sprogtilegnelse og træningen med at bruge dansk skal selvfølgelig foregå i klassen, og her er AI ikke til nogen hjælp endnu.

Men Hanne Vandal håber og tror, at der kommer mulighed for at få læst tekster højt, så de fx kan høre, hvordan ordene lyder på dansk, mens de selv følger med en teksten på deres førstesprog, og ligeledes at indtale tekster. 

Begge dele kan lade sige gøre i andre programmer, men det vil være en fordel at have alle funktionerne samlet i et værktøj, siger hun.