Anmeldelse

Læseglæde er noget helt særligt

Thomas Illum Hansens nye bog kan blive et centralt bidrag ind i Kulturministeriets kommende handleplan, som skal indeholde en række af initiativer, der kan fremme børn og unges læseglæde og engagement i litteraturlæsningen.

Publiceret

Fakta

Læsningens drivkræfter – Mellem læselyst og litteraturinteresse

Forfatter: Thomas Illum Hansen

Gratis ved download
Trykt udgave koster 199 kroner

156 sider

Aarhus Universitetsforlag

Læsningens drivkræfter kombinerer litterære, filosofiske og psykologiske studier af læsning og forfatteren Thomas Illum Hansen præsenterer en model for, hvordan vi kan tale om det, der engagerer eller bevæger os, når vi læser.

Afsættet for udgivelsen er, at læsning af en tekst er en intentionel handling, hvor læserens vilje så at sige driver værket - spørgsmålene Illum Hansen stiller handler om, hvordan vi skal forstå denne vilje. Hvad ligger til grund for læserens vilje til at læse litteratur? Hvordan er forholdet mellem indre psykiske drivkræfter, ydre påvirkninger og drivkræfter i læserens omgivelser? Og hvordan indkredser og begriber vi læsningens intentionalitet uden på forhånd at lægge os fast på en bestemt fortolkning af drivkræfternes karakter og virkemåde?

Han besvarer disse spørgsmål om læsningens drivkræfter med udgangspunkt i fortolkning af litteratur og teoretiske og empiriske studier af læsning og undervisning i læsning. Resultatet bliver, at Illum Hansen præsenterer en model for læsningens drivkræfter, som i første del af bogen underbygges med forskning og i anden del bliver sat ind i et bredere perspektiv, så blandt andet lærere og bibliotekarer kan bruge udgivelsen til at arbejde med læsningens drivkræfter i praksis.

Læsningens drivkræfter indkredser Illum Hansen til at omhandle fire perspektiver: De indre drivkræfter og lystperspektivet, de rationelle begrundelser og motivationsperspektivet, det litterare engagement og handlingsperspektivet og den litterære interesse og genstandsperspektivet.

De fire perspektiver bruges til at sammenfatte en mangfoldighed af drivkræfter, der ikke kan ses som isolerede fænomener, men netop overlapper hinanden, og som kan være virksomme samtidigt. I forlængelse heraf peger forfatteren på, at læsningens drivkræfter ikke kan betragtes ud fra generelle motivationsteorier, men derimod skal litteraturengagement og -interesse behandles som selvstændige drivkræfter. De kan ikke beskrives fyldestgørende ud fra generelle motivationsteorier uden at reducere litteraturens betydning for mennesker.

Målgruppen for udgivelsen er bred og det efterlader det de 'praktikere', der vil anvende bogen med en form for oversættelsesarbejde ind i deres praksis, også selvom Illum Hansens model tilbyder et sprog om læsningens drivkræfter, der kan anvendes til at igangsætte og udvikle indsatser, der fremmer børn og unges glæde ved læsning og litteratur.

Til sidst og helt usædvanligt er bogen gratis ved download – så god fornøjelse med det videre arbejde.