Odense Kommune har sat fokus på læsning i indskolingen i et fireårigt udviklingsprojekt.

Nu læser alle i 0. klasse

Publiceret

“Jeg har været på kursus i stationsundervisning! Det lød fedt! Er du med?”.

Sådan lød det fra børnehaveklasseleder Helle Jørgensen, da hun sidste år kom hjem til sin pædagogkollega Sara Potter.

En storstilet treårig læseindsats i Odense betyder, at alle kommunens indskolingslærere, læsevejledere og børnehaveklasseledere får en fælles forståelse for det balancerede læsesyn.

Men hvert team og hver skole har valgt deres egen vej til at arbejde med læsning. På Spurvelundskolen har Helle Jørgensen og Sara Potter kørt stationsundervisning med deres 0. klasse to dobbeltlektioner om ugen hele året, og de er ikke i tvivl om, at det har haft god effekt.

“Jeg har ikke prøvet at have 100 procent læsere i børnehaveklassen før. Alle kan læse en bog nu. Der var et stort spænd, da de startede, og det er der stadig, for alle har flyttet sig markant”, fortæller Helle Jørgensen.

Hun er oprindeligt pædagog, siden børnehaveklasseleder, og nu er hun også i gang med at tage meritlæreruddannelsen.

På det fælles kursus fik hun ny viden om skrivningens betydning for læsningen og om et balanceret læsesyn, hvor man både fokuserer på tekstens betydning og den lydlige side af læsningen. Oveni fik hun et kursus om stationsundervisning, hvor eleverne arbejder i små grupper og skifter mellem forskellige stationer i klassen.

Alle børn oplever, at de lykkes

I 0.b er eleverne inddelt i pingviner, løver, ørne og giraffer, efter hvilket niveau de er på. Helle Jørgensen og Sara Potter starter med at bruge sprogvurderingerne fra børnehaven og flytter løbende børnene rundt mellem grupperne, efter hvor hurtigt de rykker, så børnene hele tiden oplever, at de er på samme niveau som dem, de er sammen med.

Stationsundervisning giver pædagog Sara Potter (til venstre) og børnehaveklasseleder Helle Jørgensen mulighed for at spørge og høre alle børn i hver time.

Tilgangen til børnene er konstant anerkendende, og de to undervisere sidder ved hver sin station og oplever børnene, efterhånden som de roterer.

“På den måde ser vi alle børn i hver time. Der er aldrig børn, der ikke bliver set eller spurgt eller hørt. Samtidig oplever alle børnene, at de lykkes, fordi de er på deres eget niveau, og vi kan hele tiden følge med i, hvad de synes er svært”, forklarer Sara Potter.

Materialerne samler makkerparret ind løbende, og de kører med det samme forløb i 14 dage ad gangen, for når man først har spottet, hvor stort spændet er, giver det ikke mening at bede eleverne læse i den samme bog.

“Selvfølgelig tager det noget tid at finde materialer, særligt i starten, men vi kan jo genbruge de sæt, vi laver. Vi har brugt nogle af bøgerne fra Guided Reading (læsemetode med gruppeinddeling, redaktionen), men her blander vi læsning, skrivning, opgaveløsning og spil i stationerne. Det giver også variation for eleverne. Og hvis der er en aktivitet, man ikke har så meget lyst til, så varer den kun 11 minutter”, siger Helle Jørgensen.

Vigtigt samarbejde med børnehaven

Det er nu ikke ulyst, eleverne giver udtryk for. Når Helle Jørgensen og Sara Potter har evalueret deres undervisning ved hjælp af evalueringsblomsten, har alle elever bedst kunnet lide stationsundervisningen. Det handler både om variationen og om, at eleverne hele tiden oplever succes, fordi de er sammen med kammerater på eget niveau, mener de to undervisere.

“Det er også vigtigt, at de har medansvar. Vi spørger dem, hvad de har lyst til at skrive om. Når de så nævner prinsesser, så tager vi fat i det. På den måde er de også helt anderledes motiverede for læsningen”, fortæller Sara Potter.

Samarbejdet med børnehaven, som ligger på samme matrikel som skolen, er også en styrke, mener de to. De er allerede i gang med at samarbejde med forårsskolefritidsordningsbørnene, og børnehavebørnene kommer løbende på besøg.

“Kæmpe ros til læseindsatsen i kommunen. Det var virkelig fedt at høre alle teorierne kogt sammen, så jeg kunne tage dem med tilbage og få egne ideer. Og det, at vi alle sammen får den samme viden, betyder meget for samarbejdet”, siger Helle Jørgensen.