Anmeldelse:

Akutservice om et højaktuelt emne

Da lærerne rundt om på de danske skoler gik og syslede med årsplanerne for skoleåret 21/22, var de givetvis trykket platfodede af tanker om corona-forstyrrelser og indhentning af faglige, lockdown-relaterede forsinkelser i tilgift til alle de overvejelser, man altid gør sig om den overordnede planlægning. Lidet kunne de ane, at der få måneder senere ville blive behov for at forholde sig til et nyt, højeksplosivt emne…

Publiceret

Fakta:

Titel: Når krig bliver virkelighed

Find materialet her

Gratis

Udgiver: Dansk Røde Kors/Alinea

Krig er naturligvis hverken nyt eller fremmed for planlæggere af danske børns undervisning. Både samfundsfag, sprogfag og historie vil i et eller andet omfang berøre dette dystre fænomen, enten som overordnet emne, delemne eller som katalysator for forståelse af alle mulige samfundsmæssige udviklinger i tidens løb. I mange klasser sidder børn, der enten selv har flygtningebaggrund eller er efterkommere af flygtninge, men for de fleste lærere og elever har krig været noget fjernt, en del af den evindelige strøm af ord og billeder, vi alle flyder rundt i.

Men så invaderede den russiske hær Ukraine.

Selvfølgelig er også den nye krig i Europa i al væsentlighed en medieoplevelse for danske børn og unge. Men den er samtidig et brud med paradigmet om, at krig er noget, der foregår langt væk. Børn bliver nu bevidste om, at vores egen verdensdel kan være en krigsskueplads. Og de ukrainske mennesker, de har hørt om, dukker faktisk op. I Næstved, i Aalborg og i Vanløse. Folk smykker profiler på de sociale medier med ukrainske flag og der er indsamlinger og en konstant strøm af information, som vækker følelser på en uvant måde.

Disse nye forhold i børnenes hverdag fordrer en reaktion fra skolerne. Sidste gang, der udbrød krig i Europa er 30 år siden. Da Balkankrigen rasede, var mange af nutidens yngre lærere ikke født endnu – og broderparten af lærere, der har erfaring med at undervise i en verserende, væbnet konflikt i Europa er gået på pension. Derfor er det en kærkommen håndsrækning, Røde Kors i samarbejde med Alinea kommer med i form af materialet med den velvalgte titel: Når krig bliver virkelighed.

Helt kort: Materialet er godt, og jeg vil anbefale, at man tager det i øjesyn. Som gammel indskolingslærer har jeg ikke beskæftiget mig særlig meget med krig, og kender derfor ikke det tilgængelige materiale på området, hvorfor jeg ikke kan vurdere, om 'Når krig bliver virkelighed' er eksisterende materiale overlegent. Hvis du mangler materiale til det svære emne, krig er, så tag fat i dette og har du noget liggende, er det slet ikke utænkeligt, at Røde Kors/Alineas bud vil være et godt supplement.

Jeg skulle lige rode lidt rundt for at få styr på det hele. Navigationen var en smule omstændelig, og i begyndelsen undrede jeg mig over visse ting, som at man ikke lægger op til, at eleverne selv læser en forholdsvis let tekst i materialet til mellemtrinnet. Men nu hvor støvet har lagt sig, er navigationen det eneste (lille) kritikpunkt, jeg vil fastholde: det kunne have været lidt mere elegant. Men det skal ikke skille os ad. For man lykkes flot med at tage hul på og håndtere krigens væsen i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Hen ad vejen kom jeg frem til, at nogle af de ting, jeg oprindeligt undrede mig over, fint lod sig forklare med, at man i dette materiale sætter forståelsen af fænomenet højere end de fagfaglige aspekter. Ikke dermed sagt, at Fælles Mål og faglighed negligeres, der er blot tale om en vægtning til fordel for, at man får alle med i forståelsen og samtalen.

Udskolingsmaterialet er det mest udbyggede, og der er meget at komme efter, lige fra veteraners tatoveringer, over Banksy til cyberkrig. Der er multimodalitet, podcastproduktion og politisk gadekunst og dansk krigsdeltagelse, mens man i indskolingen blandt andet taler om konflikt, regler og leg. Mellemtrinnet møder dilemma-spil og flygtninges beretninger med mere. Materialet er fleksibelt og kan både bruges i sin fulde udstrækning, ligesom man kan vælge ud og supplere. For eksempel kunne man snildt se et brohoved bygget fra 'Når krig bliver virkelighed's behandling af krigens brug af propaganda og misinformation til de sidste års boom i fake news, konspirationsteorier og alle mulige interessenters skalten og valten med medier og forsøg på at påvirke omverdenen med manipulation, misforståelser og mistænkeliggørelse.

På introsiden ligger desuden et fint webinar med tanker, begrundelser og perspektiver til de voksne, hvor en række indsigtsfulde folk fortæller om, hvad udgangspunktet har været for materialets tilblivelse, om Røde Kors mål og om, hvad det er for tanker, krigen sætter i gang hos børn og unge og hvilke forhold, der er vigtige at berøre – for eksempel at der er regler for krig, at man har brug for at lære, at man ikke kan og skal være mentalt involveret i verdenens trakasserier hele tiden, at man skal give sin hjerne pause fra de ting, der fylde og giver angst. Især syntes jeg, jeg blev klogere af at høre på Ea Akasha, som er rådgiver i Røde Kors´ psykosociale referencecenter.

Så helt kort: dette materiale er godt, vigtigt og gratis – whats not to like? Jeg giver hermed min anbefaling til 'Når krig bliver virkelighed'.