Lisa Arendrup tegner undervejs mens hun underviser, men laver også færdige plakater, hun kan hænge op i klassen.

Sådan bruger Lisa visuel formidling i sin danskundervisning

Når Lisa Arendrup underviser i sin 8.-klasse, bruger hun ofte egne illustrationer for at støtte elevernes læring. "De husker indholdet bedre, end når jeg kun gennemgår det mundtligt", fortæller hun. Du kan finde hendes periodeplakater til download i artiklen. 

Publiceret Senest opdateret

Det kan være seriøst svært for eleverne at skelne nationalromantikken fra universalromantikken, og hvad var det nu det betød, det der med Biedermeier? Dansklærer Lisa Arendrup har fundet en måde at hjælpe elevernes hukommelse. Hun designer periodeplakater, der kan hænge i klassen. 

"Jeg oplever, at elever responderer godt på de visuelle elementer. De refererer ofte til dem efterfølgende og husker indholdet bedre end ved mundtlig gennemgang. Klassens fælles opmærksomhed er skærpet på en helt anden måde, når de kan følge tegningens indhold", fortæller hun. 

Lisa Arendrup underviser i dansk i 8. klasse på Sæby Skole og udover sin læreruddannelse har hun taget en et-årig uddannelse i grafisk facilitering. 

Vil du have periodeplakaterne?

Du kan downloade Lisa Arendrups periodeplakater her:

Universalromantikken

Romantismen 

Nationalromantikken 

Det moderne gennembrud 

Biedermeier

"Det er ikke revolutionerede og ny viden, at vi lærer meget bedre visuelt end verbalt. Jeg er derfor meget optaget af, hvordan jeg i det daglige kan stilladsere elevernes tilegnelse af det faglige stof med hjælp af understøttende illustrationer", fortæller hun. 

Med illustrationerne er der færre sproglige misforståelser, fordi der er et fælles tredje på tavlen, som alle kan se. Samtidig giver tegningerne ofte anledning til andre spørgsmål og de giver fokus på nye begreber til det faglige ordforråd.

Tegner både inden og undervejs i undervisningen

Lisa Arendrup arbejder også på på sigt at få eleverne til at tegne mere

"Der ligger et arbejde i at få dem væk fra en forestilling om, at vi skal lave kunst, for grafisk facilitering er et redskab til at øge forståelse af et ofte mere komplekst indhold". 

Lisa Arendrup har taget en et-årig uddannelse i grafisk facilitering oven på sin læreruddannelse og har et lille firma ved siden af arbejdet som lærer.

Selv tegner hun både analogt og digitalt. Det analoge er ofte store plakater, som præsenterer komplekst indhold.  som hun bruger i oplæg og i klassesamtalen. 

"Plakaterne bruger jeg i oplæg og i klassesamtalen. Men også til at aktivere elevernes forforståelse ved at spørge dem om, hvad de kan forudsige på baggrund af tegningen. Ofte er en tegning gennemgående for forløbet, fordi den indeholder de vigtigste punkter", fortæller hun. 

Hun tegner både undervejs i undervisningen, laver skabeloner på forhånd, som hun så kan udfylde i undervisningen og udarbejder helt færdige præsentationstegninger. 

De analoge plakater er ofte store og bliver tegnet på store papirruller med blyant og tusser. De digitale plakater designer hun i programmet Procreate på hendes ipadPro, hvor hun tegner illustrationerne med en apple-pen. 

Lisa Arendrup har delt sine plakater med andre dansklærere i facebookgruppen Dansklærere i Overbygningen, og her giver mange udtryk for, at de er glade for at have dem hængende i klasserne.