Anmeldelse

Læsepower

"Læsepower"

Læsning er en yderst vigtig kompetence, både når det gælder fortsat uddannelse af den enkelte, og når det gælder evnen til at være menneske og samfundsborger. Præcis det felt går "Læsepower" ind i.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Canadiske Adrienne Gear har en baggrund som lærer i over 20 år og som foredragsholder for lærere. Endelig leder hun store projekter i kompetenceudvikling i sit land. Hun har i mange år gransket i, hvordan man udvikler elevers evne til at tænke, når de læser.

Fakta:

Titel: Læsepower

Forfatter: Adrienne Gear

Pris: 425

Sider: 244

Forlag: Dafolo

I vores del af verden har der længe været fokus på, hvordan man lærer at afkode en tekst, men det er ikke nok. For at få udbytte af det læste må man være en dygtig læser. Det kommer for nogle med læseerfaring, men mange har brug for målrettet undervisning. Bogen "Læsepower" giver grundige redegørelser for, hvad der kan ske i os, når vi behandler tekster i vore hjerne.

Ikke mindre vigtigt rummer bogen vejledning i at undervise i givende angrebsmåder. Som hjælp kan lærere desuden kopiere arbejdsark, der støtter elevernes arbejde. Desuden gives titler fra både den oversatte og den danske børnelitteatur, som særligt egner sig til de guidede overvejelser.

Adrienne Gear har defineret nogle tænkemåder, der er frugtbare at anvende i forbindelse med læsning: at forbinde forhåndsviden med det læste, at visualisere, at stille spørgsmål til det læste, at danne inferens og at transformere. De tre første områder har vi som lærere allerede stor erfaring med, men Adrienne Gear sætter det i system på en ny måde.

De to sidstnævnte tænkemåder kræver forklaring. Med inferens menes at bruge tekstens spor, at lege tekstdetektiv og at opstille et stillads til forståelse af mere end det, som direkte står i teksten. Dette fører igen over i det sidste område, at transformere, hvilket vil sige at overføre tekstens budskaber til sig selv eller facetter ved verden og måske opnå ny erkendelse. Hermed er vi ovre i kvaliteter af stor betydning for både uddannelse og dannelse.

Selvom "Læsepower" rummer mest erfaring fra undervisning af de yngre elever, gives der mange eksempler på, hvordan man kan bruge de samme kategorier til udvikling af de ældre elevers læsning. Jeg vurderer bogen som en yderst brugbar baggrund for lærere, især dansklærere, til at opdyrke disse færdigheder hos eleverne. Hvis ikke læreruddannelsen har forandret sig meget i de seneste år, er det et ret forsømt område. Men det er ikke desto mindre vigtigt, når det gælder uddannelse og dannelse for morgendagens borgere.