Anmeldelse

Helt på afveje
Helt på afveje

Nye fortællemåder i danskundervisningen

Vil bøgerne forsvinde? Vil alt blive digitalt? Dette læremiddel har valgt en eksperimenterende mellemvej, hvor bogen og moderne medier kombineres på en meningsfuld måde.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen er en brik i en mosaik af læremidler under titlen ”Dansk i overbygningen”. Man kan vælge de bøger ud, som man har brug for på den enkelte skole. Det har altid tiltalt mig, når forlag har turdet udgive læremidler med en vifte af valgmuligheder, selv om det kan være økonomisk risikabelt. Det giver læreren en større frihed ved tilrettelæggelse af undervisningen, end hvis han vælger et system med deltaljeret styring. Systemerne rummer også undertiden en illusorisk påstand om at kunne omfatte alle fagets områder.

Fakta:

Titel: Helt på afveje

Forfatter: Simon Skov Fougt, Thorkild Hanghøj

ISBN: 9788723039958

Pris: 185

Sider: 112

Forlag: Alinea

En sådan mosaik giver også mulighed for at udskifte enkelte bøger, som er blevet forældede. I fremtiden kan sådanne mosaikker også kædes sammen med digitale løsninger i form af abonnementsordninger, som det også er muligt at ændre og udskifte inden for et kortere tidsrum.

Dette læremiddel virker umiddelbart meget inspirerende – med spændende aktuelle temaer, væsentlige faglige begreber, mange flotte illustrationer, fotoer og malerier og med inddragelse af digitale medier. Det kræver, at læreren har et fagligt overblik og kan skabe sammenhæng med andre læremidler og skabe en faglig systematik og et fagligt overblik blandt andet ved at komme med supplerende informationer. Der er ikke en detaljeret vejledning som lærerstøtte.  

I et indledningsafsnit karakteriseres begrebet en genre. Et følgende afsnit handler om fortællinger: om hvad en god fortælling er, om hyperfiktion og om begrebet kronologi. Her skaber eleverne blandt andet ud fra Peter Adolphsens historie ”Luboslav Hacek” deres egne historier ud fra forskellige valgmuligheder.

Men særlig interessante er de følgende afsnit om computerspil, sms-novellen, om selvfortællinger og kommunikation og identitet på nettet, herunder brug af Facebook og bloggen.

Bogen er det faste holdepunkt i undervisningsforløbet, og med den som afsæt bevæger vi os ud i det virtuelle univers ved anvendelse af computerspil på forlagets program ”Elevunivers”, og en sms-novelle tilsendt af forlaget bruges til grundig analyse af denne genres virkemidler. Senere sammenlignes raptekster med eventyr, og eleverne skaber og analyserer billedfortællinger. Der er jo i dag let adgang til at skabe billeder ved hjælp af elevernes kameraer og mobiltelefoner. Til slut en opgave om at producere en pjece om dyrevelfærd.

Bogen er et smukt og gennemarbejdet farveorgie af flotte fotoer, tegninger og malerier. Den beskæftiger sig med væsentlige faglige emner og kaster sig ud i at bruge et fagligt begrebsapparat på de helt nye fortælleformer. Derfor må det være inspirerende og lærerigt for både lærere og elever at arbejde med det.

Undertiden kunne jeg godt ønske mig en noget mere præcis præsentation af de enkelte faglige begreber, og at forfatterne i højere grad gik i dybden med teksternes komposition og sprog i deres analyser og genresammenligninger. 

Skal faglige begreber defineres grundigt i introduktioner og artikler, som det sker i nogle læremidler, hvorefter eleverne deduktivt skal lære dem? Eller skal de selv gå på opdagelse og induktivt erkende, hvad de faglige begreber betyder? En vekslen mellem begge veje må være det ideelle.

I dette materiale er det i høj grad den induktive tilgang, der står stærkt. Der er stor variation i opgaver på mange kognitive niveauer. Der er mulighed for at lære genrer og faglige begreber at kende både gennem analyse og fantasifuld skaben, gennem individuelt arbejde og ved samarbejde med andre elever. Der er mange varierede, inspirerende og engagerende opgaver, der bevirker, at undervisningsdifferentiering er tilgodeset.

Desværre er den digitale side af læremidlet ikke helt færdig endnu. Jeg har fået indsigt i, hvordan det endelige produkt bliver, men jeg må tage forbehold over for denne side af læremidlet. Jeg vil senere vende tilbage til en grundigere samlet analyse på min blog i dansknetværket, når hele pakken er fuldt udbygget. Jeg vil anbefale andre at anskaffe ”Helt på afveje” til deres undervisning i 7.-10. klasse.

Powered by Labrador CMS