Anmeldelse:

Kom ind i samtalen og tag eleverne med

Det kræver viden og træning at bruge det mundtlige sprog i formelle situationer. En ny bog om mundtlighed i danskfaget leverer et bud på, hvordan det kan gribes an.

Publiceret

Fakta:

Mundtlig retorik i danskfaget

Forfattere: Peter Fregerslev

249 kroner

263 sider

Forlag: Samfundslitteratur

cAfsættet for Peter Fregerslevs bog Mundtlig retorik i danskfaget er både sympatisk og relevant: Eleverne skal have retoriske redskaber, så de kan blive aktive deltagere i demokratiet, for brugen af det mundtlige sprog i den demokratiske samtale kommer ikke af sig selv. Selv for det mundtlige sprog, som ellers virker så umiddelbart, når vi bruger det uformelt, er der spilleregler og konventioner, som eleverne skal beherske for at gøre deres stemme gældende i mere formelle situationer.

Hovedpointen er, at dansklæreren har en særlig opgave i åbne dette felt, blandt andet fordi læreren er rollemodel – også i de tilfælde, hvor der ikke undervises direkte i mundtligheden. Eleverne lærer af lærerens måde at lave fremlæggelser på, af hvordan han eller hun gebærder sig i debatter i klassen, eller for den sags skyld, hvordan oplæsningen lyder. Lærerens arbejde med mundtlighed er derfor afgørende på flere planer, og bogen som helhed leverer et gennemarbejdet og velstruktureret bud på, hvordan det kan gribes an.

Indledningsvist sker det med et kort, men også letforståeligt helikopterperspektiv over retorikken som fagligt område. Aktuelle problemstillinger kobles med et historisk perspektiv helt tilbage til antikken og bogens gennemgående modeller og begreber præsenteres koncist. At retorikkens klassiske søjler: natura, ars, usus og imitatio introduceres, kan måske i første omgang virke fremmedgørende. Men Fregerslev demonstrerer løbende, at de kan bruges til at forstå mange forskellige retoriske situationer. Især imitatio spiller en vigtig rolle i flere af kapitlerne. Ideen om at man kan lære af de gode eksempler har været nedtonet, men bogen viser, hvordan efterligningens kunst kan være med til at styrke elevernes retoriske arsenal.

Resten af bogen består af selvstændige kapitler om en lang række mundtlige genrer. Genrerne er for de fleste vedkommende genkendelige, som fortællingen og lejlighedstalen. Men der er også genrer, der ikke tidligere er behandlet helt så didaktisk som her, for eksemplet afsnittet om de dialogiske og trialogiske genrer som debat og samtaler i klassen.

Kadencen i afsnittene er den samme: Efter en kort introduktion til området følger en eksempeltekst, der fungerer som fast referencepunkt for den mere udfoldede beskrivelse af centrale elementer inden for området. Eksemplerne er velvalgte og aktuelle, hvilket gør det underholdende at læse, eksempelvis om hvordan faglig formidling i undervisningsvideoer fungerer. Forankringen af de teoretiske begreber bliver dejlig konkret. Hvert kapitel afrundes med et kort afsnit, der mere specifikt belyser, hvad teori og analyse til sammen kan betyde for lærerens praksis. De muligheder, som nye digitale redskaber rummer, tildeles en særlig plads. Selv om det sker lidt hastigt i nogle afsnit, er det glimrende med denne fokus på, hvad det betyder for mundtlighedsundervisningen, at vi i dag så let kan fastholde det flydende og dynamiske talte sprog.

Summa summarum er der masser af gode kalorier i bogen.

Summa summarum er der masser af gode kalorier i bogen. Konsumeret i ét hug, virker systematikken i kapitlerne ind i mellem lidt ensformig. Til gengæld er de er skrevet, så de sagtens kan stå hver for sig, og så de kan indgå i mange forskellige sammenhænge i danskundervisningen i læreruddannelsen. For læreren, der allerede er i gang i skolen, kan især afsnittene om debat, diskussion og samtale i klassen med sikkerhed inspirere til den svære opgave med at gøre klasserummet til et reelt dialogisk rum.