Anmeldelse

Elever som aktive læsere

Stilladsering og fælles mål går hånd i hånd i dette anbefalelsesværdige materiale.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I de nye Fælles Mål er der i alle fag fokus på teksttyper. Hvad er kendetegnende for fagets tekster, og hvad er kendetegnende for de tekster, eleverne selv skal producere?

Fakta:

Titel: Aktiv læsning og skrivning på mellemtrinnet

Forfatter: Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr Pedersen, Helle Vaabengaard

Pris: 2.450

Type: Aktivitetsmappen

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Pris: 120

Sider: 80

Type: Elevbog

"Aktiv læsning og skrivning på mellemtrinnet" er et materiale, som understøtter flere af færdigheds- og vidensmålene inden for læsning og fremstilling.

Tanken med "Aktiv læsning og skrivning på mellemtrinnet" er, at alle klassens lærere systematisk underviser i læsning og skrivning med udgangspunkt i grundtankerne herfra. Det betyder blandt andet, at eleverne skal undervises i brug af læsestrategier, have viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer, og at der bør formuleres tydelige læringsmål og kriterier for, hvornår målet er nået. Eleverne skal blive aktive læsere. Undervisningen er baseret på tanken om stilladsering. Den enkelte elev får aldrig en opgave, som vedkommende ikke kan klare.

Alle teksttyperne præsenteres af læreren med en eksempeltekst med forslag til løsning og samtale samt quiz og byt-kort. Derefter kan eleverne selv gå i gang med skriveopgaver. Elever med læsevanskeligheder kan få teksterne læst op. Til materialet hører også plakater, som understøtter arbejdet med teksttyper og læseteknikker.

"Aktiv læsning og skrivning på mellemtrinnet" stilladserer både lærere og elever. Er man som lærer uøvet i at introducere teksttyperne, kan man hente støtte i materialet, samtidig med at eleverne får vigtige redskaber til at udvikle deres læsning og skrivning. Materialet er gennemarbejdet og kan anbefales.