Anmeldelse

Foldebøger i dansk

“Eleverne opfanger slet ikke, hvor meget fagligt de lærer”

Foldebogen som arbejdsmetode egner sig fortrinligt som et procesværktøj i indskolingen og til dels også på mellemtrinnet. De store elever i udskolingen bliver derimod ikke fanget af arbejdsmetoden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foldebøger er her og der og alle vegne. På Facebook og YouTube, der er kurser i at lave dem, og flere læringsportaler lægger op til, at eleverne i forskellige sammenhænge kan arbejde med dem. Nu er der kommet et materiale, der handler om at lave foldebøger i dansk på alle klassetrin.

Fakta:

Titel: Foldebøger i dansk

Forfatter: Carina Kaltoft, Malene Meyer

Pris: 198,75

Sider: 80

Forlag: Gyldendal

Omkring de første 25 af dette 80 sider lange hæfte handler om, hvad foldebøger kan i undervisningen, om arbejdet med eleverne og om materialer.

Her nævnes det motiverende aspekt flere gange. Desuden lægges der vægt på, at eleverne er medskabere af deres egen læring, og at de får ejerskabsfølelse over for deres produkter.

Størstedelen af hæftet er vejledninger til 12 helt konkrete måder at folde på og eksempler på anvendelsesmuligheder i danskundervisningen. Desuden er der til hver foldebog eksempler på, hvordan den kan bruges. Der er blandt andet eksempler på at bruge den til forfatterskabslæsning og forholdsord.

Foldebogen ses som et procesværktøj, der kan bruges på alle klassetrin, og der er da også inspirerende eksempler på mange danskfaglige områder, der kan arbejdes med gennem hele skoleforløbet.

På min skole er foldebogen et hit - især i indskolingen. Her bruges bogen flittigt af mange lærere og ikke kun i dansk. Hvor det på mellemtrinnet og i udskolingen bliver tydeligt, at det at skabe flotte foldebøger mest er for de kreative, er eleven i indskolingen stolt af sit produkt. Man udstiller det gerne, viser det frem til forældre og fortæller om processen. Det er også vigtigt for de yngste elever, siger indskolingslærerne, at man ikke kun har en skabelon og nogle krav til opgaven, men også at eleven har stor indflydelse på processen og produktet. “Eleverne opfanger slet ikke, hvor meget fagligt de lærer”, som en indskolingslærer siger.

I min 7. klasse var foldebogen kun en succes for de få elever, der kunne lide at fordybe sig i den kreative proces. De fik skabt et flot produkt. Men langt de fleste elever gav udtryk for, at det tog for lang tid, og at de for eksempel hellere ville tage noter på deres pc.