Anmeldelse:

Jeg elsker at rette opgaver - sagde ingen lærer nogensinde

Kunstig intelligens kan bruges til andet end snyd. For eksempel kan det lette lærerens arbejde med at rette danskopgaver.

Publiceret

Fakta:

Tekstretter

Se grammatip.dk/tekstretter for priser

Udgiver: Ordbogen A/S

Opgaveretning er en dilemmafyldt udfordring for de fleste lærere. Det er en interessant og udfordrende pædagogisk, didaktisk opgave at støtte eleverne i deres skriveudvikling. Alligevel synes mange af os, at det er trælsomt arbejde at rette opgaver.

"Tekstretter" forsøger at lette rettearbejdet ved hjælp af kunstig intelligent, og det lykkes til en vis grad. "Tekstretter" er et add on til Grammatip. Funktionen er under udvikling, fordi "Tekstretter" til stadighed arbejder på at tilrette og tilføje på baggrund af den feedback, de får fra lærere, som har testet programmet i undervisningen. Anmeldelsen her er således baseret på et øjebliksbillede af en funktion, der fortsat tilpasses.

Fordelen ved "Tekstretter" er, at nogle af de mere kedsommelige retteopgaver bliver klaret. "Tekstretter" fanger blandt andet stavefejl, en del tegnsætningsfejl, fejl i sammensatte ord og fejl i store eller små bogstaver. De røde streger er sat, og programmet foreslår rettelser. Rettelserne er relativt rigide og tager ikke højde for kreative indslag i teksten. Men læreren slipper for den tidskrævende, relativt banale del af rettearbejdet.

"Tekstretter" laver også en oversigt over elevens hyppigste fejltyper, hvilket giver læreren et hurtigt overblik over, hvor der kan sættes ind med yderligere træning.

Det er ikke så svært at få øje på fordelene ved "Tekstretters" mulighed for at slippe for de mere mekaniske sproglige rettelser. Dog giver programmet ingen forklaring, men det retter blot til det, som programmet finder korrekt – hvilket oftest er det korrekte. Eleven får altså ikke nogen grammatisk, semantisk eller morfologisk forklaring på fejlen – og det er ikke muligt for læreren at kommentere direkte på fejltypen.

Læreren har bedre tid til at fokusere på indhold, genrekendskab og argumentation eller hvad der måtte være opgavens fokus. Det er muligt for læreren at skrive feedback til den enkelte elev. Feedbacken gemmes på elevens profil sammen med de øvrige rettelser.

Den struktur, som følger med "Tekstretters" rettemetode, gør progressionen tydelig for læreren og eleven. Det gør det let for læreren at sætte fokus på specifikke udfordringer og overskueligt for eleven at se, om det går fremad. Man skal dog kigge på hver opgave for sig, det er ikke muligt at se alle elevens opgaver samlet.

"Tekstretter" giver læreren mulighed for at vælge forskellige opgavetyper. Ideen er god og emnerne er relevante, men opgaverne er ikke stilladserede, og teksten er ofte svær for eleverne at forstå, og der er ikke taget højde for differentiering af opgavernes kompleksitet.

Ikke desto mindre er "Tekstretter" en god hjælper til det skriftlige arbejde. Tilgangen fra udbyderens side er dynamisk, så programmet forbedres løbende. Der er en tysk og en engelsk version på vej og det skulle også blive muligt at lade eleverne rette deres egne fejl efter aflevering af opgaven.

Tak til min kollega Sanne Klostergaard Sørensen, som har været en ihærdig tester af programmet og en stor hjælp med denne anmeldelse.