Lærerstuderendes forperson vinder Grundtvig-pris

Caroline Holdflod Nørgaard er årets vinder af N.F.S. Grundtvigs Pris for sin kamp for at få mere ånd ind på læreruddannelsen.

Publiceret

Tidligere vindere

2010 - Maya Ilsøe og Helle Krogh Madsen for deres arbejde med DR’s julekalender ”Pagten”.

2011 - Forstandere på Rødding Højskole Anja og Mads Rykind-Eriksen

2012 - Maratonsang

2013 - kulturminister Marianne Jelved og professor Ove Korsgaard

2014 - Winni Grosbøll og Folkemødet på Bornholm

2015 - Bestyrer af Garagehøjskolen – Danmarks mindste højskole Frode Muldkjær

2016 - Özlem Cekic og Bent Melchior

2017 - Dr. theol. Ole Jensen

2018 - Journalist, forfatter og iværksætter Yeonho Oh, Sydkorea

2019 - Komponist, pianist og sangformidler Rasmus Skov Borring og oversætter Edward Broadbridge

2020 - Phillip Faber og Anne Karine Prip for initiativet ’morgensang på DR’

2021 - Forfatter og politiker Pelle Dragsted for sin bog Nordisk socialisme

De lærerstuderendes forperson Caroline Holdflod Nørgaard vinder årets N.F.S. Grundtvigs Pris, der uddeles af Grundtvigsk Forum.

Hun vinder prisen for sit arbejde for at få ”mere ånd, liv, perspektiv, tænkning, sang, uenighed og fest på læreruddannelsen”, lyder det i en pressemeddelelse fra Grundtvigsk Forum.

Som forperson for de lærerstuderende er Caroline Holdflod Nørgaard blandt andet kendt for at sige, at en god lærer skal kunne starte en sang og holde en tale

“Læreruddannelsen er en uddannelse, der gennem årene er blevet omtumlet af de politiske vinde og tidens forventning om institutionernes effektivisering og åndløshed. Det har været vigtigt for mig at uddannelsen igen finder tilbage til sine rødder som en stærk og livsoplysende kultur- og dannelsesinstitution i Danmark. Her har de grundtvigske ideer stået som et klart pejlemærke, og det er en utrolig stor ære at modtage N.F.S. Grundtvigs Pris 2022”, siger hun.

I prismotivationen peger leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank på Caroline Holdflod Nørgaards blik for netop rødderne som en vigtig del at forstå sig selv og hinanden som mennesker på:

”Når det nemlig – både på læreruddannelsen og i alle mulige andre sammenhænge – er vigtigt med et historisk perspektiv på menneskelivet, så handler det – selvfølgelig – ikke om, at Luther, Grundtvig, Løgstrup, La Fayette eller Thomas Jefferson skal give os faste forestillinger om, hvad et menneske er, som vi så kan stå fast på. Det handler om at forstå sig selv og hinanden som mennesker, der både arver og skaber. At vi lever og kan leve nye åbne liv ud af og med vores indviklede rødder. Rødder der er viklet ind i hinanden”, siger hun.

Udtalelser om Caroline Holdflod Nørgaard

I pressemeddelelsen fra Grundtvigsk Forum roser en række prominente personer Caroline Holdflod Nørgaard:


”Caroline Holdflod Nørgaard spillede en afgørende rolle i udviklingen af den nye læreruddannelse. Caroline har haft et klart blik for, hvor vigtig en rolle folkeskolen spiller for dannelsen i Danmark. Derfor var Caroline afgørende for at sikre, at den brede og dybdegående dannelse fik en central rolle i den nye læreruddannelse. Caroline kan lytte og forhandle samtidig med at hun har et smittende engagement” - Socialdemokratiets forskningsordfører Ida Auken


”Caroline havde i forbindelse med den nye læreruddannelse en helt fantastisk evne til knivskarpt og letforståeligt at formulere politisk abstrakte krav om almen dannelse i læreruddannelsen på en måde, så alle kunne spejle sig i det, hun foreslog – det vidner om et helt unikt blik for de krav, der stilles til fremtidens lærer samt en kolossal tillid til hendes viden og forståelse for ikke alene de lærerstuderende, men også lærergerningen som sådan” - Venstres forskningsordfører Ulla Tørnæs


”Caroline er et politisk talent, en visionær skoletænker og en meget stærk kommunikator med en særdeles veludviklet sans for, hvad skole har været, er og kan blive. Carolines indsats i forbindelse med de senere års positive forandringer i skolen og på læreruddannelsen er uvurderlig” - Rektor på Kolding Designskole og professor ved Aalborg Universitet Lene Tanggaard


”Caroline lader sig let oplyse af livet. Hun møder mennesker, hun lytter til dem og ler sammen med dem. Hun ser, hvem der både har viden og værdier på plads, og så handler hun sammen med dem. Imponerende uimponeret” - ph.d. og seniorforsker på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Keld Skovmand