Anmeldelse

God undervisning er aldrig værdi-løs

Den ultrakorte anmeldelse af denne bog: En god og effektiv bog til læreruddannelsens studerende, til lærere og til ledere og forvaltningsfolk. 

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

God og effektiv undervisning -Didaktiske nærbilleder fra klasserummet. 5. udgave

Forfattere:  Peter Brodersen, Per Fibæk Laursen, Karsten Agergaard, Stig Toke Gissel og Mette Damgaard Jørgensen

395 kroner

430 sider

Hans Reitzels Forlag

Her følger dog en længere version af anmeldelsen: God undervisning kan ”ikke nøjes med bare at være god".

Sådan står der i indledningen til bogen 'God og effektiv undervisning'. Og det fortsætter: ”Selv om det er en mulighed. Og uden at man ved, om den virker efter hensigten. Undervisning bør i det lange løb virke efter intentionerne i et eller andet acceptabelt omfang. Det er fint at lade tilfældet råde og have gehør for det ikke-intenderede, som ofte indtræffer, men man bør ikke gøre en dyd af tilfældets musik og gøre den metafor til den største ledestjerne.” 

Eleverne skal jo også lære noget. Undervisningen skal føre til noget. Den skal også en eller anden grad have effekt og være effektiv.

Sådan har forfatterteamet bag denne 5. udgave af 'God og effektiv undervisning' overskud og overblik til at imødegå den kritiske lærer (eller lærerstuderende), der kan have en vis skepsis overfor begrebet ”effektiv”, når det handler om det komplekse begreb "undervisning".

Bogen er en klassiker i læreruddannelsen. Den første udgave (der blot hed ”Effektiv undervisning”, og som var på 300 sider mod 5. udgaves 430 sider) kom i 2007. Hver ny udgave er blevet revideret, og her i femte udgave er indholdet blevet opdateret til 2024-versionen af folkeskolen.

Der er tale om mindre justeringer. Alle henvisninger, al teori, empiri og jura er opdateret. Der er tilføjet et kapitel om gruppearbejde, og så er den målstyrede undervisning erstattet af et fokus på formålstyret undervisning. På læreruddannelsen kan man fortsat bruge såvel en 4. som en 5. udgave (studerende ofte er sparsommelige og køber brugte bøger). Det er dog klart en mere tidssvarende udgave, der nu ligger på mit bord.

Som altid, når det gælder fagbøger, kan man fordel læse bogen bagfra. På bagsideteksten står der: ”God undervisning står i oplysningens tjeneste ved at tage sig af elevernes almene og faglige udvikling i et demokratisk samfund, hvor den frie tanke, den frie tale og det frie udtryk er bærende værdier.” Undervisning har en etisk kerne, undervisning har et formål. God undervisning er ikke værdi-løs, god undervisning har et værdigt formål.

Det fremgår, at bogen henvender sig til lærerstuderende, undervisere, ledere og forvaltningsfolk, men jeg vil mene, at netop lærerstuderende er den helt primære målgruppe.

Der er syv siders register, hvor man kan slå relevante ord og begreber op. Studerende sætter megen pris på et godt og velfungerende register, og dette er overskueligt. Der er en kort omtale af samtlige forfatteres baggrund og deres fritidsinteresser! Mærkelig (og ret ligegyldig) info at få, men nu ved læseren af Per Fibæk Laursen ser på fugle og spiller golf i sin fritid.

Indholdsfortegnelsen giver indblik i 12 kapitler, hvor der er seks til seksten underpunkter, der i høj grad kan bruges til at give læseren en guide til indholdet. Sidste kapitel er et historisk blik på undervisning. Det kan man læse, før man fordyber sig i bogens øvrige kapitler. Så har men en historisk ramme for skole og undervisning.

Alle kapitler er bygget efter samme struktur. Først et skilleblad i gråt, så man nemt finder frem til det valgte indhold. Dernæst et citat på skillebladets side 2, det kan være Dewey, Niels Reinsholm, Fritjof Nansen eller Juan Arias og Fernado Savater, der citeres. Så er der en halv til en hel side, der kort gør rede for kapitlets indhold og i en grøn ramme finder man femten-tyve nøgleord for dette indhold. Så kommer et didaktisk nærbillede, en case fra ”virkelighedens skole”, den står i en grå ramme og herefter er en teoretisk gennemgang, der trækker en linje til det didaktiske nærbillede. Alle kapitler afsluttes med fire-fem studieøvelser.

Alt er skrevet med overblik og overskud og bag det hele ligger Arias og Savaters syn på undervisning: ”Lærerne nu til dags siger jo, at de ikke kan styre børnene. Bengalske tigre kan man ikke styre. Men børn kan man godt styre, så længe man er et ordentligt menneske, der ikke forsøger at gennemtvinge noget urimeligt.” Det lyder måske for hverdagsfjernt, men dette citat skal følges på vej af et andet citat af Lt. Al Bressler, der taler til Harry Callahan/ Dirty Harry): ”Go where you are told. Do what you’re told. Play it straight down the line. Okay? Nothing cute. Nothing fancy.” Elever skal også (helt som Dirty Harry) lære at underlægge sig en retning og en form.

Alle kapitler er relevante i forhold til læreruddannelsen og lærerprofessionen, men især kapitlet om ”Lærerens brug af læremidler – læremidler kan lette og kvalificere lærerens undervisning” kan anbefales til førsteårsstuderende på læreruddannelsen fra 2023. Her er det øgede fokus på sammenhængen mellem teori og praktik et element i det, der benævnes som ”Første-årgangsprøven”, hvor man som studerende skal reflektere over sin og andres praksis.

Man bliver ikke en ”god og effektiv” underviser af at læse bogen, hertil kræves ofte flere år fyldt med folkeskolehverdag, men man kan få kastet et blik på sin egen praksis. Måske fører det til mere effektiv undervisning. Det er simpelthen en god og effektiv hjælp til lærerstuderende og lærere.

 P.S. Det generer mig, at der ikke er læst ordentlig korrektur. Eksempelvis står der om kapitel 9: ”Kapitlet præsenterer undervisningskvalitet præsenteres som et …..”. Det er ærgerligt.