Citat

Socialstyrelsen søger kommuner, der vil arbejde med forældreforløb for forældre til børn, der har en udadreagerende adfærd.
Socialstyrelsen søger kommuner, der vil arbejde med forældreforløb for forældre til børn, der har en udadreagerende adfærd.

Mulighed for at få støtte til indsatser for inklusion af udadreagerende elever

Publiceret

Socialstyrelsen efterlyser lige nu kommuner, som i en treårig periode vil bidrage til 'modningen' af en indsats, der har fokus på at styrke klassefællesskab og gennemføre forældreforløb, som kan være med til at forebygge, at børn i udadreagerende adfærdsproblematikker bliver ekskluderet fra den almindelige skole. Der er mulighed for at få støtte til deltagelse i kompetenceudvikling, opstartsaktiviteter, lokale og tværkommunale aktiviteter, lønudgifter til projektledelse, ekstra timer til resursevejleder og gruppeleder samt frikøb af ledere og medarbejdere mv. Indsatsen skal ske i et tværfagligt samarbejde mellem social- og skoleområdet, og styrelsen vil derfor gerne gøre skoleledere og lærere opmærksomme på puljen.

Socialstyrelsen.dk: Skoleindsats for inklusion

Powered by Labrador CMS