Citat

DPU i internationalt forskningsprojekt om pigers politiske selvtillid

Publiceret

”Det er af afgørende betydning for den demokratiske sammenhængskraft, at alle, uanset baggrund, styrkes i at engagere sig. Kønsulighed inden for politisk deltagelse, politiske ambitioner og politisk selvtillid er blandt de sværeste og mest sejlivede udfordringer på tværs af de vestlige demokratier”, siger Christian Christrup Kjeldsen, som viceinstitutleder for DPU, Aarhus Universitet og leder for den danske del af forskningsprojektet G-EPIC - Gender Empowerment through Politics in Classrooms.

Finansieret med i alt 3 mio. euro fra EU-Kommissionens Horizon Europe-rammeprogram skal projektet udviklingen af politisk selvtillid hos piger i udsatte positioner, som på forskellige måder er ufordelagtigt stillet.

dpu.au.dk: "Nyt forskningsprojekt skal modvirke kønsskævhed i politisk deltagelse"