Ublid landing

Dannelsen af CVU'er er svær at overskue, og der er uløste problemer flere steder i landet

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et broget kludetæppe med lapper i forskellige farver og faconer og med en syning, der ikke er alt for godt fæstnet.

Sådan et billede tegner sig, hvis Undervisningsministeriet godkender de ansøgninger om dannelse af CVU'er (centre for videregående uddannelse), som seminarier og andre institutioner inden for de mellemlange videregående uddannelser har sendt ind.

Da det for 14 dage siden var skæringsdato for at søge om at oprette centre med virkning fra 1. januar 2002, var der inden for lærer- og pædagogområdet indkommet ansøgninger om at oprette betingede CVU'er, betingede kerne-CVU'er, ubetingede kerne-CVU'er samt en række seminarier, der ikke er omfattet af nogen CVU-dannelse overhovedet.

Med de tre centre, der er godkendt eller forhåndsgodkendt, er der i alt 12 på tegnebrættet inden for lærer- og pædagogområdet, hvilket er flere, end undervisningsminister Margrethe Vestager tidligere har givet udtryk for var det optimale.

'CVU-dannelsen har ikke fået det format, som der var lagt op til fra Undervisningsministeriets side. Strukturen afspejler de øjeblikkelige styrkeforhold,og hvilke personer der kan eller ikke kan sammen. Det er ærgerligt', siger rektor Bjarne Møller Jørgensen, Skårup Seminarium.

Han er en af de få aktører i CVU-spillet, der gerne vil vedgå de mange problemer, der tegner sig.

'Det ideelle havde været måske tre eller fire store centre. Det havde været en god løsning. Nu ser det ud til, at vi i første omgang får mange, der er for små. Derfor tror jeg, at strukturen vil blive ændret om nogle år, så der dukker nogle større enheder op', siger Skårup-rektoren.

Håber på besindelse

Det kommer som en overraskelse, at der flere steder i landet er lagt op til en struktur, der gør det vanskeligt at knytte centrene sammen med Danmarks Pædagogiske Universitets (DPU) afdelinger.

Det er tilfældet i København, hvor DPU's afdelinger står for stort set al videreuddannelse på læreres og pædagogers diplomuddannelse. På lærerområdet står DPU's afdeling i København og ottende afdeling desuden for 80 procent af efteruddannelsen.

Her er der ansøgt om dannelse af tre kerne-CVU'er, altså centre, der skal overtage dele af eller hele DPU-afdelinger.

'Det er en broget situation for os, og jeg håber meget, at både politikere, organisationer og ministerium vil besinde sig, så vi kan undgå, at efter- og videreuddannelsen for pædagoger og lærere bliver totalt splittet op', siger afdelingsinspektør Henning Bentzen.

Henning Bentzen har været udsat for mange interessante frierier i de senere måneder.

'Hvis de skal imødekommes, bliver efter- og videreuddannelsen i København splittet i tre dele. Det kan ingen være tjent med. Ét center havde været ideelt, men det er overordentligt vanskeligt at få så mange seminarier med i én struktur. Derfor har jeg i lang tid sagt, at det var okay med to centre, hvis de havde en indbyrdes samarbejdsaftale, men tre dur ikke', siger afdelingsinspektøren.

Hvor mange CVU'er der bliver dannet, og hvordan de kommer til at se ud, er op til undervisningsminister Margrethe Vestager.

Hun er i øjeblikket ved at skaffe sig et overblik og vil derfor ikke kommentere situationen.

Jan Kaare er freelancejournalist

Valgmuligheder

Seminariernes valgmuligheder ifølge CVU-loven:

- Betinget CVU: Det enkelte seminarium er fortsat en selvstændig institution, der danner en ny institution, som seminariet kan beslutte at forlade i løbet af fem år.

- Ubetinget CVU: De deltagende seminarier fusionerer, men kan fortryde inden for fem år.

- Ubetinget/betinget kerne-CVU: CVU'et overtager dele af eller en hel afdeling af Danmarks Pædagogiske Universitet.

- Netværkssamarbejde: Et seminarium samarbejder med et CVU om efter- og videreuddannelse, forskningstilknytning og udviklingsarbejde. Det kan senere tilslutte sig et allerede dannet CVU.

- Seminariet bliver uden for CVU.

Powered by Labrador CMS