"Jeg er mega stolt over, at vi endnu engang står med et budget, hvor vi investerer stort i byens børn og unge. Det er en stor glæde, at der er flotte nye skoler på vej, og ikke mindst en hårdt tiltrængt forbedring af nedslidte skoletoiletter. Gode fysiske rammer er også med til at skabe rammerne for god trivsel. Det er en af vores allervigtigste opgaver, og det hjælper os på vej til vores ambition om, at vi i København vil være danmarksmestre i børneliv", siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager.

Budgetforlig i København: Merbevilling til skoleområdet dækker ikke stigende udgifter

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udsigt til et merforbrug for en kvart milliard på grund af bl.a. stigende udgifter til specialundervisning og til tandpleje til unge. Forligspartierne afsatte i aftes 194 mio. kr. i 2024 og i alt 1,3 mio. ekstra over fire år til børne- og ungdomsområdet.

Publiceret Senest opdateret

Kl. 13:45: Opdateret med kommentar for Københavns Lærerforening

"Det har ikke været verdens mest fleksible budget, vi har forhandlet hjem i år, men sammenlignet med andre kommuner har vi i København dog en rigtig solid økonomi og kan glæde os over, at vi kan fortsætte en række af vores gode indsatser for børn og unges trivsel og fællesskaber, og at de store udgifter til specialområdet ikke skal betales med besparelser på den almene undervisning", siger børne-  og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) i en pressemeddelelse om gårsdagens budgetforlig i Københavns Kommune.

Budgetforliget  afsætter 425 mio. kr. til at dække de næste års stigende udgifter til specialundervisning og knap 30 mio. kr.  til at fortsætte en række indsatser på skolerne, som har til formål at støtte børn med særlige behov, så de kan blive i deres almindelige folkeskoleklasse i stedet for at blive henvist til en specialskole.

Børne- og Ungdomsforvaltningen ser nemlig ind i et merforbrug på cirka 250 mio. kr. , som skyldes, at kommunerne nu skal levere gratis tandpleje til unge til og med 21 år, at flere børn og unge bruger fritidsklubberne, flere elever har brug for sygeundervisning, der er flere elever i skolernes modtageklasser og flere, der tager på efterskole i 10. klasse. Men den helt store ekstra udgiftspost ligger i, at flere børn og unge indstilles til et specialundervisningstilbud bl.a. på grund af autisme eller ADHD. 

Merudgifterne dækkes ikke af gårsdagens aftale, som afsætter 194 kr. ekstra til børne- og ungdomsområdet næste år og 1,3 mia. kr. i alt over fire år, men borgmesteren er alligevel tilfreds med forliget, fordi der er afsat midler til at forebygge, at flere elever skal segregeres i specialtilbud.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu får en analyse af specialområdet, så vi kan kortlægge, hvordan vi bedst støtter skolernes muligheder for at skabe rummelige fællesskaber - også for elever med særlige behov. Erfaringen viser jo, at mange af de undervisningsmetoder, som lærerne bruger i specialundervisningen, også er til glæde for alle andre elever", siger Jakob Næsager og fremhæver også, at den kommunale musikskole får øget kapacitet til gavn for de elever, der står på venteliste lige nu.

Lærerforening: Husk almenundervisningen

Også Københavns Lærerforening glæder sig over midlerne til at rette specialområdet, men formand Katrine Fylking fremhæver, at de ekstraordinære besparelser, der er gennemført i 2023, gøres permanente: 

"Man lægger altså groft sagt stadig op til, at midler til specialområdet bliver hentet ved grønthøsterbesparelser - gennem lokale prioriteringer. Der er dermed ikke taget politisk ansvar for at pege på, hvilke forringelser der skal foretages lokalt på alle arbejdspladser”.

”Politikerne må se i øjnene, at der kun er ét sted, man kan bremse den markante stigning i tilgangen til det specialiserede område, og det er i almenundervisningen. Hvis udgifterne til den almene undervisning udhules år for år, bliver vores muligheder for at inkludere elever med særlige behov i de almene klasser simpelthen forringet. Det har store menneskelige omkostninger for de udsatte elever og for deres familier. Og det betyder store økonomiske omkostninger for kommunen på længere sigt i form af stigende udgifter til specialundervisning og generelt til børn og unge, som mistrives", siger Katrine Fylking og understreger, at alle parter i skolen skal bidrage til den nye analyse af specialområdet.

"Det er et godt og fremadrettet initiativ. Hvis vi i sådan en analyse skal kunne finde gode løsninger, så er det nødvendigt, at alle parter i skolen bidrager. Vi er klar til at bidrage med vores viden fra den københavnske folkeskole. Jeg vil samtidig opfordre til, at en sådan analyse også kommer til at omfatte spørgsmålet om, hvordan der kan investeres i den almene undervisning, som en tidlig indsats til gavn for byens børn", siger hun i en kommentar.

Budgetforlig

Over hele perioden 2024-2027 blev der afsat 1, 3 milliarder kroner: 

 • 424,8 mio. til at dække merudgifterne til specialundervisning 
 • 54 mio. kr. til forbedring af nedslidte skoletoiletter på byens folkeskoler 
 • 29,4 millioner i 2024-27 til at videreføre en række tiltag, der styrker skolernes mulighed for at særlige behov kan blive i deres almindelige skoleklasse fremfor at blive henvist specialundervisning 
 • 18,2 mio .kr til at dække øgede udgifter i skolernes almen undervisning 
 • 9,9 mio. kr. til flere tilbud om musikundervisning. 
 • 7,6 mio. kr. til skolehaverne på Ellebjerg Skole og skolehaveprojektet De Glade Rødder. 
 • 6 mio. kr. til at skoleelever kan komme i erhvervspraktik i fx skoler og dagtilbud 
 • 4,6 mio. kr. til gratis tandpleje til unge på 18-21 år i 2024 (stigende til 37 mio. kr. i 2027) 
 • 2 mio. kr til særlige indsatser for højt begavede elever i folkeskolerne 
 • 2 mio. kr. til analyse af specialområdet, der skal kortlægge skolernes muligheder for at tilrettelægge undervisningen og skoledagen bedre inkluderer elever med særlige behov fx udviklingsforstyrrelser
 • 900.000 kr. til at udarbejde en strategi på tværs af forvaltninger til forebyggelse og håndtering af mental mistrivsel hos børn og unge – blandt andet så medarbejdere i skoler og dagtilbud får overblik over den vifte af trivsels-tilbud, der findes udenfor skolerne. 
 • 900.000 kr. årligt til en ”jobdag” på folkeskolerne 
 • 600.000 kr. til styrket samarbejde mellem skoler og foreninger 

På socialområdet blev der desuden afsat følgende til børn og unge i perioden 2024-2027 

 • 214 mio. kr. til håndtering af mistrivsel og flere autismediagnoser blandt andet til familierådgivning 
 • 100,8 mio.kr. til udsatte børn og unge som fx har behov for en anbringelse udenfor hjemmet 
 • 4,9 mio. kr. til fortsat støtte til organisationen Børn Unge og Sorg 
 • 1,2 mio. til fortsat styrket indsats for børn og unge med spiseforstyrrelser 

På anlægsområdet blev der i perioden 2024- 2030 afsat finansiering til:

 • 149,4 mio.kr. tidlig opstart af en ny folkeskole i Fælledby
 • 134, 5 mio.kr. til etablering af ny specialklasserække til 48 elever på Peder Lykke Skole på Amager 
 • 53,5 mio. kr. til planlægning af en ny skole på Levantkaj i Nordhavn 
 • 82,6 mio. kr. til byggeriet af en ny daginstitution i Tingbjerg 
 • 75,4 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i Bellacentret 
 • 32,7 mio.kr. til tidlig opstart af 64 midlertidige specialundervisningspladser ved den kommende skole på Levantkaj
 • 27,8 mio. kr. til mere miljøvenlig affaldshåndtering på skoler og i dagtilbud 
 • 25,5 mio.kr. til helhedsrenovering og ombygning af Guldberg Skole på Nørrebro 
 • 18,6 mio.kr. til planlægning af nye dagtilbud – herunder et nyt CO2-neutralt dagtilbud i Ørestad. 
 • 16,1 mio.kr renovering af nedslidte legepladser 
 • 16 mio. kr. til at etablere sikre skoleveje ved fire folkeskoler 
 • 4 mio. kr. til at etablere indkørselsforbud ved 30 folkeskoler, (for de skoler, som selv ønsker det) 
 • 3,8 mio.kr. til udvidelse og modernisering af specialskolen Strandparkskolen i Sydhavnen.