Trivsel 

Folkemøde 2024 Professionshøjskolernes sangbar Samtaler om mistrivsel morgenmad
Professionshøjskolerne havde inviteret deres studerende - og andre interesserede - til kombineret morgenmad og samtaler om mistrivsel. Med havudsigt og både Cocio og friske blomster på bordene, var humøret højt. Til morgensang havde man naturligvis valgt 'Livstræet'.

15 ting, der blev sagt om de unges mistrivsel på Folkemødet

Børns og unges (manglende) trivsel var et af de helt store temaer på årets Folkemødet. Folkeskolen var med på en lytter ved en række af de mange debatter og har udvalgt de vigtigste budskaber.

Publiceret Senest opdateret

Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge var temaet ved en stribe af årets skoledebatter på årets Folkemødet på Bornholm. 

Faktisk var der så mange, at det næppe lykkedes nogen at deltage ved alle de mange debatter, der satte fokus på en af tidens største skole- og samfundsudfordringer. 

Folkeskolen var med på en lytter på en række af debatterne og bringer her et udpluk af nogle af de vigtigste pointer, der blev sagt. 

1. Dygtige lærere er en del af svaret

”Ensomheden er stigende, mistrivslen er stigende. Dygtige fagprofessionelle er i den grad en del af svaret. Dygtige fagprofessionelle kan få de børn, der på kanten, til at blive en del af fællesskabet”.

Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole til en debat om rekruttering og fastholdelse af lærere og pædagoger.

2. Vigtigt at holde udfordringerne adskilt

”Mistrivsel og psykisk lidelse er to forskellige ting, og det er vigtigt, at vi kan skille de to ting ad”.

Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening i debatten 'Misforståelser om mistrivsel'

3. De unge er altså stærkere i dag

”De unge, vi møder i Headspace (gratis samtaletilbud for unge mellem 12-25 år, redaktionen), er stærkere end unge var i gamle dage. De skal stå model til meget mere, end vi andre skulle, da vi var unge. Det er problematisk, at vi taler børn og unge ned”.

Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/Headspace i debatten 'Misforståelser om mistrivsel'

4. Mistrivsel er ikke en sygdom

”Måske skal vi ikke tale om mistrivsel som en sygdom. Vi skal tale om mistrivsel som en reaktion på noget, der ikke fungerer. Der er elementer i barnets hverdag, som ikke fungerer. Så skal vi se på, hvad det er, der skaber den reaktion”.

Regitze Spenner Ishøy, næstformand i Skole og Forældre i debatten 'Misforståelser om mistrivsel'

5. Måske mærker vi for meget efter

”De her trivselsmålinger, vi laver i skolen – er det nødvendigt at få unge mennesker til at være indadskuende og tage stilling til sig selv hele tiden? Hvis man som ung får spørgsmålet ’har du nok venner?’ Pendulet er måske svinget hen, hvor vi mærker for meget efter”.

Helena Artmann Andresen, undervisningsordfører for Liberal Alliance i debatten 'Misforståelser om mistrivsel'

6. Fagligt løft har været på bekostning af fællesskabet

”Vi har svigtet vores ansvar ved at lave en skole, som alle ikke kan være i. Uddannelse er sket på bekostning af dannelse. Det faglige løft er sket på bekostning af oplevelsen af fællesskab. Det er i fagenes indhold, vi skal finde løsningen til at skabe en skole, hvor børnene ikke bare trives, men faktisk lærer mere”.

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev (S) i debatten 'Misforståelser om mistrivsel' 

7. Forældrenes baggrund har afgørende rolle

"Elever, hvis forældre står udenfor arbejdsmarkedet, oplever lav social trivsel næsten dobbelt så ofte som elever, hvis forældre tilhører overklassen".

Sune Caspersen, chefanalytiker i Arbejderbevægelses Erhvervsråd i debatten 'Rige børn lærer bedst'

8. Vil påvirke fremtidens arbejdsfællesskab

"Hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden med arbejdsgiverbrillerne på, betyder mistrivslen, at børn og unge i dag ikke bliver rustet til at deltage i fremtidens arbejdsfællesskab, da de ikke har deltaget i skolegangen og de sociale fællesskaber".

Tony Bech, branchedirektør i Dansk Erhverv i debatten 'Hvordan bekæmper vi bedst børn og unges mistrivsel?'

9. Hvordan kan vi være i tvivl om pengene?

 ”Penge er et relevant perspektiv i denne sammenhæng. Vi er jo ikke i tvivl om, at vi skal bruge penge på at forsvare os selv, når der er trusler udefra. Men vi er mere i tvivl om, at vi skal investere i børn og unges trivsel. Men det skal vi”.

Lene Tanggaard, medlem af Trivselskommissionen og rektor på Designskolen i Kolding i debatten 'Hvordan bekæmper vi bedst børn og unges mistrivsel?'

10. Sporene er blevet "så helvedes" snævre

”Børn skubbes ind i nogle roller, hvor de ikke føler sig hjemme. Vi er ved at definere nogle utroligt snævre spor for, hvordan vi skal være. Banen for, hvordan du kan være i skolen, er blevet meget snæver, fordi man skal nå så helvedes meget for at bestå de nationale test og alt muligt andet”.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår i debatten 'Hvordan bekæmper vi bedst børn og unges mistrivsel?'

11. Lad være med at tale højt om vilde ambitioner

”Vi ved, at dem, der har det allersværest, bliver ramt af alt det gode, vi vil. ’Nu skal vi være endnu bedre i den der test’ og ’du skal vide, at hvis ikke, så bruttonationalprodukt og arbejdsudbud og så videre’. Kan I huske, da man begyndte at sige, at danske unge skulle være lige så gode i 8. klasse, som de før var i 9.? Dér tænkte jeg, ’hvis I mener det, så lad være og sig det. Lav noget god undervisning i stedet’”.

Lene Tanggaard, medlem af Trivselskommissionen og rektor på Designskolen i Kolding i debatten 'Hvordan bekæmper vi bedst børn og unges mistrivsel?'

12. Dagligdagen er blevet sværere at fungere i

”En del af forklaringen på den stigende mistrivsel er måske, at vi har fået skabt nogle dagligdage, hvor det er sværere at fungere godt. Derfor vil elever, som tidligere ville have kunnet klare sig i en almindelig skoleklasse, komme under et pres, som udløser nogle reaktioner”.

Vibeke Jenny Koushede, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i debatten 'Vores fælles problem: De unges mentale trivsel'

13. Lærerne har brug for hjælp udefra

”Hvornår kan man se, at et barn er i mistrivsel? Det kan faktisk være rigtig svært at se. Lige præcis med trivsel er læreren eller pædagogen ofte nødt til at få hjælp af andre for at se, hvad problemet egentlig er”.

Lene Tanggaard, medlem af Trivselskommissionen og rektor på Designskolen i Kolding i debatten 'Vores fælles problem: De unges mentale trivsel'

14. Fagtekster flytter mere end trivselsmålinger

”Jeg er meget lidt glad for trivselsbegrebet. Det er et psykologisk begreb. Jeg tror mere på at bruge tekster og poesi som klangbund for, hvordan vi har det med hinanden. Det faglige stof giver os en fælles oplevelse og kaster lys på, hvordan vi har det i klassen. Det er faktisk væsentlig mere interessent end at tale om trivselsmålinger”.

Lærer Mette Frederiksen i Dansklærerforeningens debat 'Undervisning med rødder og vinger'

15. Begrebet stammer fra sundhedsplejersker

”Trivselsbegrebet er meget nyt i den pædagogiske verden. Det kommer i 2018, og trivselsmålingerne kommer ind med reformen. Det kommer fra WHO og sundhedsvidenskaben, hvor fx sundhedsplejersker med rette holder øje med de små børns trivsel. Men de spørger børnene, om de trives, de ser på dem. Vi spørger børn for meget om, hvordan de har det, tror jeg”. 

Lene Tanggaard, medlem af Trivselskommissionen og rektor på Designskolen i Kolding under Dansklærerforeningens debat 'Undervisning med rødder og vinger'