Debat

Kommunalt omsorgssvigt: Næsten 50% af børn med grove og gentagne underretninger fik ikke hjælp af kommunerne

Hvordan kan politikere true med at eks. lærere kan retsforfølges, når problemet ligger et helt andet sted? En ny undersøgelse fra Danmarks statistik dokumenterer massivt svigt fra kommunerne!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Underretninger kan dække over flere forhold, hvor børn er i mistrivsel. I denne undersøgelse fra Danmarks statistik, hvor 50% af børnene ikke fik hjælp, handler det om grove underretninger!

”En grov underretning dækker over seksuelle eller voldelige overgreb mod børnene, misbrug hos forældre, eller kriminalitet hos forældre. For de 5.900 børn gælder, at kommunerne fik mindst to underretninger om dem i 2015, hvoraf mindst den ene var grov” (Danmarks Statistik)

Fra medieverdenen er der eksempler på grove overgreb på børn, hvor det senere viser sig, at kommunerne ikke handlede. Her har flere måske overvejet, om der var tale om få, ulykkelige fejl fra kommunerne. Fra lærere og pædagoger fortælles der om gentagne underretninger, der ikke handles på. Her kan man spørge sig, hvad er virkeligheden?

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

”I alt modtog kommunerne 96.600 underretninger om 58.800 børn i 2015. 40 pct. af dem fik støtte i løbet af 2015 og 2016.  For de 19.020 børn, hvor kommunen modtog flere underretninger på barnet i løbet af 2015 fik 52 pct. støtte i løbet af 2015 og 2016. For 5.900 af disse børn var mindst den ene af underretningerne, som nævnt ovenfor, i kategorien grov, og af disse børn modtog 55 pct. støtte gennem en social børneforanstaltning.” (Danmarks Statistik)

Virkeligheden er desværre værre, end hidtil antaget. Der er tale om systematiske svigt fra kommunerne.

At politikere retter opmærksomheden mod de fagprofessionelle (lærere og pædagoger), er så meget desto mere ulykkeligt. At foreslå, at det er de fagprofessionelle, eksempelvis lærerne, som risikerer retslige skridt, og måske ligefrem fængsel, er absurd.

Denne undersøgelse kan bruges til at overveje, hvilken virkelighed, vi alle sammen lever i:

  1. Tusindvis af børn udsættes for grove overgreb og får IKKE hjælp fra kommunerne. Dette er massivt og systematisk.
  2. Nationale politikere fokuserer udelukkende på ”fodfolket” – dvs. de fagprofessionelle. Endda i en sådan grad, så de fagprofessionelle risikerer fængselsstraf. De fagprofessionelle som ellers fortæller om gentagne underretninger, der ikke handles på.
  3. Kommunerne, som har ansvaret for børnene, svigter massivt. Hvilken konsekvens får det for kommunerne? Tager de problemet alvorligt og handler på det? Desværre tyder det på, at kommunerne gang på gang svigter deres ansvar, på trods af data, undersøgelser og rapporter.
  4. Problematikken viser også, at de såkaldte ”data-begejstrede” ikke er opmærksomme på, at data intet er værd, hvis der ikke handles på dem. Dette er ét eksempel. Der er mange flere. Eksempelvis andel af elever med autisme som ikke kan komme i skole (på grund af manglende støtte og korrekt skoletilbud), betydning af normeringer på institutionsområdet og andel af medarbejdere med alvorlig stress i den offentlige sektor.
  5. Hvis ikke dette får konsekvenser, svigtes tusindvis af børn (fortsat) og befolkningen mister tilliden til kommunernes evne til at tage ansvar. Ansvar medfører også pligter. Som minimum pligten til at overholde lovgivningen og sikre børnene den fornødne hjælp. Denne er ikke opfyldt i ca. halvdelen af underretningssagerne om grove overgreb.

Kommunerne har et ansvar, som de svigter.

Hvad vil KL gøre ved det?

Hvilke konsekvenser får det?

Kilde:

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-04-11-naesten-hvert-andet-barn-i-2015-fik-ikke-stoetteforanstaltning

Powered by Labrador CMS